Tenisový klub Mladosť

Aktuálne
**** Halové majstrovstvá SR-TKM...5 medailí,M.Ivan ml.žiak striebro vo štvorhre, P.Naď st.žiak 2x bronz vo dvojhre i štvorhre,M.Čurlej st.žiak bronz vo štvorhre,J.Kaťuch ml.dorast striebro vo dvojhre-Blahoželáme****Majstri regiónu 2018 u mladších žiakov IVAN Marko, majster regiónu starších žiakov NAĎ Peter...BLAHOŽELÁME****Cenník pre rok ROK 2017/18 si pozrite v SLUŽBY >> CENNÍK ****LACNÉ HRANIE DOOBEDŇAJŠÍCH HODINÁCH v HALE 6 € **** **** Halové majstrovstvá SR-TKM...5 medailí,M.Ivan ml.žiak striebro vo štvorhre, P.Naď st.žiak 2x bronz vo dvojhre i štvorhre,M.Čurlej st.žiak bronz vo štvorhre,J.Kaťuch ml.dorast striebro vo dvojhre-Blahoželáme****Majstri regiónu 2018 u mladších žiakov IVAN Marko, majster regiónu starších žiakov NAĎ Peter...BLAHOŽELÁME****Cenník pre rok ROK 2017/18 si pozrite v SLUŽBY >> CENNÍK ****LACNÉ HRANIE DOOBEDŇAJŠÍCH HODINÁCH v HALE 6 € ****

Naša ponuka

8 tenisových kurtov
s antukovým povrchom v letnom období, 2 kurty v hale v zime
Kvalifikovaní tenisoví a kondiční tréneri

- špeciálna tenisová pohybová a kondičná príprava
- príprava detí na súťažný tenis
- výuka základov tenisu pre širokú verejnosť/ i dospelých v doobedňajších hodinách /

Tenisová  prípravka  nábor nových detí  MÁJ 2018  od 6-8 r. viď PRÍPRAVKA

Bufet – občerstvenie pod prístreškom
Vyplietanie tenisových a squashových rakiet do 24 hodín na elektronickom vyplietacom stroji
Požičiavanie tenisových rakiet
Predaj tenisového materiálu rôznych značiek (obuv, rakety, výplety, gripy, ...)
Prenájom kurtov pre jednotlivcov a firmy (aj na celú sezónu)
WC, sprchy, šatne

Chcete si zahrať ?

online rezervačný systém
Obsadenie dvorcov

Telef.č.0905 58 66 55  alebo 0905 821 792

Poukázanie 2 percetá dane za rok 2017 .....viď Aktuality

TENISOVÉ DVORCE NA POPRADAKEJ 84 SÚ OTVORENÉ od 7.00-20.30  hod.

Ak sa zaregistrujete -objednávky si riešite sami.-  viď.rezervačný systém