Tenisový klub Mladosť

Aktuálne
***Majstrami Slovenska družstiev sa stali dorci TKM*** ***Majstrami Slovenska družstiev sa stali dorci TKM***

Rozvrh

 

 

 

 

TRÉNINGY POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

Od  1.7….do 1.9.2024

Všetci roč. 2013,12,11,10…..2005        majú 2x tréningy/týždenne

Ostatní 2014,15,16…. majú 3x tréning / týždenne

Individuálne tréningy sa dohadujú s trénermi zakaždým,aj sa platia v ten deň ,keď ho absolvujú-/dvorce/lopty/.Dvorce sa musia objednávať.

Všetci sú povinní nahlásiť neprítomnosť na tréningoch.

Dovolenku,či turnaje napísať na papier a odovzdať p.Jedinákovej resp.trénerovi,ktorý označi neprítomnosť na tréningu.Deti si môžu nahradiť tréningy v inej seberovnej skupine po odsúhlasení trénerom,ktorý tiež to vyznačí v rozvrhu.

Deti do 10r./roč. 2014 a menej/..majú v jednom mesiaci možnosť 50% platby počas júl,august pokiaľ chodia menej ako 2 týždne .Ináč sa platí paušál celý rok.

POHYBOVKA len pre deti do 10r

UTOROK 18.00-19.00  pre deti 8-10r….JM

PIATOK    17.00-18.00 pre deti do 8r+prípravka..JM

MJ/LL

Pondelok     9.00-10.30      Martinková,Kozmova

Streda          9.00-10.30      Martinková,Kozmova

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utorok  9.00.-10.30   /1/      LL/...EK               

Janáčiková,  Žiaková,  Priesterová, Sabovčíková, Stanková ,Rišiaňová, Vasilisková,             

Zaicová Gromusová,  Surový

Štvrtok  9.00-10.30/3/        LL/...MJ                          

Priesterová, Rišiaňová, Vasilisková, Štofan, Šesták, Naď, Stanková, Fialová, Daňková,         

Jedináková,Tokárová 

Piatok  10.00-11.30/2/     LL/...EK                                 

Janáčiková,  Žiaková,  Sabovčíková, Štofan, Šesták, Naď, Fialová, Daňková,                        

Zaicová Gromusová,  Surový

Pondelok 18.00-19.30    /5/     MJ/.LL                

Bérešová, Pučanová, Vasiľová, Šabľa, Klobušník, Minichova, Pavlová, Tomaszová, Ocilková,                            

V.Boyko, J.Becková , J.Priesterová

Streda 18.00-19.30   /4/   MJ/.LL                   

Jedináková,Tokárová, Bérešová, Pučanová, Vasiľová, Šabľa, Minichova,

Pavlová, Tomaszová, O.Ocilková                                                                                                         

Pondelok 16.30-18.00 /9/     MM,JE

Selena Than,  Štefancová ,Lipčák, Petrík , Farkaš , Cichanský  ,O. Boyko   …/.Abond. /                                               

Utorok  16.30-18.00  /7/     EK,KK

J.Priesterová, Karalyos, Sofia Than, Oravec, Koros, Pagáč, Kmec ,Lipčák Petrík                                         

Štvrtok 16.30-18.00   /6/    EK,KK    

V.Boyko, J.Becková , J.Priesterová, Karalyos, Sofia Than, Klobušník,Oravec, Koros, Pagáč, Kmec                 

Štvrtok 18.00-19.30  /10/     MM,JE       

Selena Than, Štefancová , Petrík, Farkaš, Cichanský  ,O. Boyko , Imrová,  Lukacsová,                          

S. Šimová, E.Trančík,   /Abondanza. /                                                           

Piatok 16.30-18.00  /8/      MM/JE    

Karalyos, Pagáč, Kmec , Farkaš, Lipčák ,Štefancová ,Imrová,Lukacsová,  S. Šimová, E.Trančík           

Pondelok 18.00-19.30 /13/     PJ....JE

 Klemová, Zamboriová, Š.Ocilková,  Adamcová, Blizmanová, Pivnenko, Podhorský ,Ocilka

Utorok  16.30-18.00  /11/ MM,JE       

S. Šimová, E.Trančík , Cichanský  ,O. Boyko  , Klemová, Zamboriová   , Imrová,  Lukacsová        

Streda 18.00-19.30   /12/   PJ....JE

Klemová, Zamboriová , Imrová, Lukacsová,  Š.Ocilková,  Adamcová, Blizmanová,

 Pivnenko,  Podhorský , Ocilka     

Štvrtok 18.00-19.30  /14/ PJ....JE

Adamcová, Blizmanová, Š.Ocilková,  ,Ocilka  , Pivnenko,  Podhorský         

JM…KK   ...     2x tréning

Pondelok 16.30-18.00   /15/  JM…KK  

Piatok    18.00-19.30               , JM…KK  

Nguyen Brayn, Sedlák, Čuhová,  Miková

 Pondelok 16.30-18.00   /16/      KK /JM  

Piatok    18.00-19.30                    KK   /JM

Jakubová,  Suleňová,  Blašková, Nguyen Hoang Hai/Daniel/

Mm./.PJ/

Utorok  16.30-18.00 , Štvrtok 18.00-19.30   , Piatok 16.30-18.00   /17/

A.Šimová, G.Trančík, A.Alexander, ………

 

PRÍPRAVKA    /18/  Mm..PJ,MJ

Pondelok 16.30-18.00 

Streda   16.30-18.00   

 

Piatok    17.00-18.00   pohybovka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenisový  klub  MLADOSŤ  Košice , Popradská  84 , 040 11  Košice

                                 ROZDELENIE   od 22. apríla 2024

                                         

Individuálne tréningy sú rozdelené a treba ich prekonzultovať s trénerom a doladiť-vid na nástenke -grafický  rozvrh!

 Ostatní,  nezaradení ,čo chcú ,-tréning priebežne -dohodnúť osobne na voľné hodiny.

 

Pri zlom počasí budú tréningy v halách,  podľa pokynu trénerov. Preto je nutné nosit obe botasky! Skupiny majú prednosť pred individuálními tréningami.

 

ROZPIS POHYBOVIEK,  AJ OZNAMY….. POZRIEŤ NA KONCI  ROZPISU

 

Martin JEDINÁK

SKUPINY MJ

Pondelok   18.00-19.30   Stanková, Daňková, Fialová, Tokárová, Jedináková

Utorok       16.30-18.00   Bérešová, Pučanová,Vasiľová,Ferencz

Streda        18.00-19.30   Jedináková,Tokárová, Minichová,Vasiľová, Ferencz, Šabľa

Štvrtok      15.00-16.30   Jedináková,Tokárová,Pučanová,Bérešová 

Piatok        15.00-16.30   so skupinou LL6!

Vasiľová aj v EK

Pondelok    16.30-18.00     Kozmová, Martinková

Štvrtok        16.30-18.00    Kozmová, Martinková

 

 

LL – LISÝ  Lukáš

Pondelok  15.00- 16.30   Gromusová, Zaicova, Surový ,Onofrej

Pondelok  16.30-18.00    Klobušník, Šabľa,Minichová, Bérešová, Pučnová,Than Sofia

Utorok      15.00-16.30   Priesterová, Rišiaňová,Vasilisková, Šesták, Stanková, Fialová

Streda       15.30-17.00   Janáčiková, Žiaková, Sabovčíková Naď, Štofan, Šesták

Štvrtok      15.00-16.30   Vasilisková, Rišiaňová Sabovčíková,   Priesterová                                                                              Gromusová,Surový

Štvrtok      18.00-19.30   Klobušník, Ferencz, Šabľa, Daňková

Piatok       15.00-16.30    Janáčiková, Žiaková, Sabovčíková, Gromusová, Rišiaňová

                                     Priesterová, Stanková, Fialová, Naď, Štofan….AJ MJ!!

 Gromusová aj v EK,  Stanková, Fialová, Daňková aj v MJ

 

EK-KRAJČÍOVÁ  Ema  

Pondelok 18.00-19.30    Vasiľová, Pavlová,Tomaszová, Ocilková , Boyko,  Becková

Utorok      15.00-16.30   Priesterová  J.,Karalyos , Becková, Tomaszová

Utorok      16.30-18.00   Pavlová, Ocilková, Boyko, Than Sofia   

Štvrtok      16.30-18.00   Priesterová J., Karalyos, Boyko,  Becková

Štvrtok      18.00 -19.30  Pavlová, Tomaszová, Ocilková  ,Than Sofia                             

KALAŠOVÁ Kristína

 Po.16.30-18.00    Oravec, Koroš, Kmec,Pagáč, Priesterová J., Karalyos  

 Štv 16.30-18.00   Oravec, Koroš, Kmec, Pagáč

 Pi. 15.00-16.30    Oravec, Koroš, Kmec, Pagáč

 Pi. 16.30-18.00    Blašková,  E.Jakubová, S.Suleňová, Daniel /Nguyen Hoang Hai/

Ne  18.00-19.30    Blašková,  E.Jakubová, S.Suleňová, Daniel /Nguyen Hoang Hai/

E.Jakubová aj v JM

 

JE- Jedináková Eva

Ut 16.30-18.00     Lipčák,  Petrík, Than Selena, Štefancová

Str.18.00-19.30     Lipčák,  Petrík, Than Selena, Štefancová

Štv  16.30-18.00    Farkaš, Petrík, Than Selena, Štefancová

 

Po 16.30-18.00      Lukacsová, Ociľková Š., Podhorský, Karachevtseva  

Ut  18.00-19.30     Imrova ,O.Boyko, Zamboriová, Klemova

Str 16.30-18.00     Lukacsova, Klemová, Zamboriová, Blizmanová

Štv 18.00-19.30     Imrová, Lukacsová ,Klemová, Ocilková

Pi  18.00-19.30      Imrová, Lukacsová, Abbondanza, Štefancová

 

JP- Jedináková Patrícia

 Ut 18.00-19.30    Pivnenko,  Adamcová, Blizmanová  Podhorský

 Str 18.00-19.30    Pivnenko,  Adamcová, Ocilkova , Podhorský

 Štv 18.00-19.30   Pivnenko,  Adamcová,  Blizmanová Zamboriová

 

MARTINKOVÁ Monika

Po   18.00-19.30   Cichanský , Abbondanza ,Šimová, Trančík,

Str 16.30-18.00    Cichanský ,  O.Boyko , Abbondanza, Farkaš

Štv 18.00-19.30    Cichanský ,  O.Boyko ,Šimová, Trančík,

Pi  18.00-19.30      Šimová, Trančík, Farkaš,  Lipčák,  

 

Abbondanza, Farkaš aj v JE

 

MARTINKOVÁ Michaela

Štv 18.00-19.30     Šimová A.,Trančík G.,Ocilka M., Alexander A.

Pi  18.00-16.30      Šimová A., Trančík G., Ocilka M., Alexander A.

Ne18.00-19.30       Šimová A., Trančík G., Ocilka M., Alexander A.

 

JM-MARTINKO Ján

Utorok 16.30-18.00    Štepnička,  Čuhová,Michalovova,Jakubová

Streda  18.00-19.30  Čuhová, Michalovova, Jakubova , Karachevtseva, Nguyen Brayen

Štv.     16.30-18.00   Sedlák, Štepnička, Nguyen Brayen,  Miková

Pia       18.00-19.30  Čuhová, Michalovova, Miková, Štepnička

Ne       16.30-18.00   Nguyen Brayen, Sedlák, Miková, Karachevtseva

Karachevtseva aj v JE

 

PRÍPRAVKA 2022 poplatok 60€/

M.Jedinák 4-5r.,     M.Martinková,   P.Jedináková,.5-.6 a vyššie

 

Streda   16.30-18.00 

Piatok    16.00-17.00    pohybovka…….. JM

Nedeľa  16.30-18.00 

 

POHYBOVKA  J.Martinko-pre deti r.2012 a mladšie

Starší si zabezpečujú po vlastnej línii napr.Davaj,makaj

 

Pondelok 17.00-18.00

Sabovčiková,Pavlová,Jedináková,Fialová,Tomaszová,Ocilková,V.Boyko,Becková

Vasiľová,Jakubová,Suleňová,Blašková

 

Pondelok 18.00-19.00

Ferencz,Šaľba,Klobušník,Bérešová,Pučanová,Than Selena-Sofia,Oravec,Koros,Pagáč,Kmec

J.Priesterová,Karalyos,Š.Ocilkova

 

Utorok 18.00-19.00

Lipčák,Petrík,Štefancová,Farkaš,Brayen,Štepnička,Čuhová,Michalovová,/Jakubová/,Miková

Sedlák,Daniel,Cichanský,Karachevtseva

 

Piatok 16.00-17.00

Prípravka

 

Piatok 17.00-18.00

Trančík,Lukácsová,Imrová,Abbondanza,Klemová,Podhorský,M.Ocilka,/Š.Ocilková/, Zamboriová,Blizmanová,Adamcová,Pivnenko,Šimova A.,G.Trančík,Alexander