Tenisový klub Mladosť

Aktuálne
***Majstrami Slovenska družstiev sa stali dorci TKM*** ***Majstrami Slovenska družstiev sa stali dorci TKM***

Rozvrh

 

Tenisový  klub  MLADOSŤ  Košice , Popradská  84 , 040 11  Košice

                                                    ROZDELENIE

                                           

Individuálne tréningy sú rozdelené a treba ich prekonzultovať s konkrétnym trénerom .

Časy a dni sú vyvesené na nástenke na Popradskej aj Kežmarskej na grafickom rozvrhu!

Každú zmenu treba osobne nahlásiť.

 

ROZPIS  POHYBOVIEK na Kežmarskej v hale.

Ročníky sú informatívne!!!,deti sú zadelené do  skupín,aby boli  rovnomerne  rozložené .

Pohybovky sú povinné. V pripade vynechania niektorého hráča prosím upozorniť na to.

 

POHYBOVKA Ročnik 2010,11,12….Sobota/Kež/ 11.30-12.30…J.Martinko

Rišiaňová, Janáčiková,Priesterova, Sabovčíková ,Piňková,Daňková,Fialová,Šesták,Štofan,Naď, Mlynarčíková,Horvátova ,Becková,Kandrova,/Jeníková/,Stankova

 

POHYBOVKA Ročník 2013,14…….Sobota/Kež/ 11.30-12.30…M.Jedinák

Jedináková,Bérešová,Pučanová,Tokárová, Vasiľová , J.Becková, J. Priesterová ,Pavlová, Karalyos,  Tomaszová,  Malegová,  L.Karčáková,Boyko, Poľanská, Štefancová, Ocilková,

 S.Lipčák, Kmec

 

Pohybovka   chlapci 2012,13,14…Sobota:15.30-16.30….Kežmarská…….J.Martinko

Klobušník,  Ferencz,Šabľa, Sofia /Y Nhi Sofia Than/, Sčerbak,Andronesi,Blašková, Daniel /Nguyen Hoang Hai/, Than Selena, Nguyen Brayn,Sedlák,Sobek,Pagáč.,Pagáč,Čuhová,Koros

 R.Farkaš, J.Cichanský

 

Pohybovka roč.2015 a menej  …. Sobota:18.00-19.00..Kežmarská……..J.Martinko

Klemová,Trančik,Košková,Kolezhuk Kira,Šimová, Podhorský+ celá prípravka

 

…..prosím dočítať do konca.

----------------------------------------------------------------------------------------------

MJ  –     Martin JEDINÁK……..NTC …..hráči Kaťuch, Michalík, Almasi

 

Skupiny:Jedináková,Mlynarčíková,Horvátova,Bérešová,Pučanová,Tokárová,Varga

Korim,Jeníkova,Becková,Kandrova

NTC-hráči

 Po:    9.00 12.00    …………..MJ

 Po:  19.00-20.30    ………………….…....FP

 Ut:     8.00-10.00 +Madej…....MJ

 Ut:    19.00-20.30  …………..MJ      

 Str      8.00-10.00    ……………………….FP

 Str.   19.00-20.30  ………….MJ……………..BARCA

 Štv.    8.00-10.00  +Madej…………MJ

 Štv.  18.30-20.00………………………....FP

 Pi        8.00-10.00…………..MJ

 Pi     19.00-20.30   ……..…..MJ……………..BARCA

 Ne     8.00-10.00 .+Madej………………...FP 

 Ne   16.30-18.00…………….MJ       

 

SKUPINY MJ

Po   14.30-16.00    Mlynarčikova,Jedinakova,Horvátová,K.Varga

Štv.  14.00-15.30   Jedinakova,Tokárová, Bérešová, K.Varga +Je 1

 Ne  15.00-16.30   Korim, Jeníkova, Becková, Kandrova, Horvátová, Mlynarčíkova

                              Jedináková,Tokárová……….. / MM/

František Polyák

SKUPINY

Po  17:30-19:00   Gross,Kozmová,Kalašová Martinková,

Str  19.00-20.30   Gross,Kozmová,Kalašová,Trebuňová, Martinková,Maruščák,Horváth

Pi   18.30-20.00   Gross,Kozmová,Martinková,Maruščák 

LL – LISÝ  Lukáš 

Po  16.00-17.30     Jerlija,Kožiak Madej,Trebuňova...BARCA!!!!

Str  15.00-16.30     Janáčiková,Priesterova, Mihalovičová, Sabovčíková

Str  16.30-18.00     Šesták,Štofan,Naď, ,+sparig Horváth/Maručšák

Štv.17.30-19.00     Vasilisková, Rišiaňová, Janáčiková, Žiaková....BARCA!!!

Štv.19.00-20.30     Šesták, Štofan, Naď,…Rendek.....BARCA!!!!

Pi    19.00-20.30    Jerlija, Kožiak, Madej+Kalašová....BARCA!!!!

Ne  18.00-19.30     Janáčiková, Mihalovičová, Sabovčíková, Šesták,Štofan,Naď

Pohybovka….sobota

 

EK-KRAJČÍOVÁ  Ema

Po.  19.00-20.30     Brejžek,Rendek,Horváth,Jaškiv....BARCA!!!!!!

Ut   14.30-16.00     Žiaková ,Mihalovičova,Stanková,Sabovčíkova

Str.   17.30-19.00   Vasilisková,Rišiaňova,Rendek,Surovy....BARCA!!!!

So     8.30-10.00    Žiaková,Rišiaňova,Stankova, M.Priesterová

                                Daňková,  Piňková,   Fialová                        aj /MM/

So  10.00-11.30      Brejžek,Surový,Jaškiv ,Zaicova

Pohybovka….sobota

MARTINKOVÁ Monika 

Po: 17.30  -1 9.00!!!!  M.Priesterová,Daňková,Fialová,Piňková

Štv. 18.30-20.00    Jeníková,Kandrová,Z.Becková,Piňková

Pi    15.30-17.00 !!!!   Stanková ,Daňková, Fialová, Mlynarčíková

So    8.30- 10.00    Žiaková,Rišiaňova,Stankova,M.Priesterová

                               Daňková,Piňková, Fialova                                   aj /EK/

Pohybovka….sobota

 

Lukáš PAVUR

 

 Po 19.00-20.30   Onofrej,Surovy,Tink,Gromusová

 Po 16.00 -17.30  Andronesi,Sčerbák,Blašková, Daniel /Nguyen Hoang Hai/

Št. 15.00-16.30   Klobušník,Šabľa, Horvátová, Sofia /Y Nhi Sofia Than/

Pi   16.00-17.30  Klobušník,  Ferencz,Sčerbák, Sofia /Y Nhi Sofia Than/….BARCA

Pi   17.30-19.00  Andronesi,Lorinc,Blašková, Daniel /Nguyen Hoang Hai/….BARCA

So  12.30-14.00  Onofrej,Polan,Tink,Gromusová

So  14.00-15.30  Klobušník,  Ferencz,Šabľa, Sofia /Y Nhi Sofia Than/

                           Andronesi,Lorinc,Blašková, Sčerbák    -Je !

Pohybovka….sobota

JE- Jedináková Eva

Po   16.00-17.30     Karalyos,J.Priesterová,Vasiľová, Šabľa

Štv  14.00-15.30     Ferencz,Pučanová, ,J.Priesterová ,Vasiľová +MJ2

Štv  17.00-18.30     J.Becková, Tomaszova, Pavlová, Karalyos

Pi   14.00 -15.30    Tokárová, Bérešová, Pučanová ,J.Becková

Ne  13.30-15.00     Bérešová ,Pučanova,J.Priesterová, Vasiľová

                               Pavlová, Karalyos, J.Becková……..aj MM

Pohybovka….sobota

 J edináková Eva

 S.Lipčák, R.Farkaš, J.Cichanský, Kmec

Ut   16.00-17.30

Pi   16.30-18.00  

Ne  10.00-11.30

  Pohybovka….sobota

 Kristína KALAŠOVÁ

 L.Karčáková, D.Tomaszová1x Je, L.Malegová,Boyko,/Pavlová1x/ 

Str  16.00-17.30          Pavlová,  L.Karčáková,  Malegová,  Boyko  

Pi   17.00-18.30          L.Karčáková,   Tomaszová,  Malegová,  Boyko

Ne  15.00-16.30          L.Karčáková,   Tomaszová,  Malegová,  Boyko….BARCA

Pohybovka….sobota 

JP- Jedináková Patrícia

Poľanská, Štefancová, Ocilková,Than Selena

Ut. 17.30-19.00

Pi   17.30-19.00

Ne 16.30-18.00

Pohybovka….sobota

Michaela  Martinková 

Klemová,Trančik,Košková,Kolezhuk Kira,Šimová, Podhorský

  Štv.17.00-18.30 

  Ne 11.00-12.30

  Pohybovka….sobota 

 J. Martinko

  Nguyen Brayn,Sedlák,Vrábel,L.Sobek, M.Sobek, A.Pagáč,Ch.Pagáč,Čuhová,Koros

Daniel /Nguyen Hoang Hai/…sobota

Str.17.30-19.00

So 16.30-18.00    Daniel /Nguyen Hoang Hai/,M.Sobek …..  +Mm

Pohybovka….sobota

 

PRÍPRAVKA 2022-23

K.Kalašová, M.Martinková,  /J.Martinko/

 

Zamboriová, Adamcová, Gazdová, Lovay, Boyko, Pivnenko,dalši …..

Streda     17.30-19.00   tenis ……Kežm.

Sobota    18.00-19.00   pohybovka…….. JM  Kežmarská

 

Nedela    16.30-18.00   tenis…….BARCA!!!.

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDELENIE

  Od 5.septembra  –  25.septembra 2022 

   Od   26.9. do 30.9.22 !!!budú každý deň pohybové hry

            od 16.00-18.00 hod. /okrem prípravky / chodiť v ten deň!! ,keď by mali mať tenis

 

  Individuálne tréningy počas septembra dohadovať s trénerom na volné hodiny

  ZIMNÝ ROZVRH PLÁNUJEME od 3. októbra 2022.

  Poprosíme napísať požadavky na zimné tréningy predsedovi klubu!!!

----------------- ----------------------------------------------------------------------------

MJ  –     Martin JEDINÁK

NTC …..hráči Kaťuch, Michalík, Krajčí,Almási   ..Jerlija,Madej

NTC-hráči…MJ

 Po:    8.30 10.30     NTC hráči

 Po:  17.00-18.30     NTC hráči+Jerlija

 Ut:     8.00-12.00    NTC hráči…po jednom      

 Str     8.00-12.00     NTC hráči…po jednom

 Štv   17.00-18.30    NTC

Pi        9.30 11.30    NTC hráči+Jerlija

Pi      17.00-18.30    NTC hráči+Madej

Ne     16.30-18.00    NTC hráči

 

SKUPINY

Ut   17.00-18.30      Štofan, Šesták ,Korim, Naď

Str.  17.00-18.30     Šesták , Janáčková,Mihalovičová,Rišiaňová

Štv  15.30-17.00     Martinková, Gross, Zaicová, Kalašová ,Kozmová

 Pi   14.00-15.30     Jedináková , Bérešová,Pučanová,Tokárová

 

František Polyak

SKUPINY 

Po  15:30-17:00   Horváth, Martinková, Gross, +Kozmová, Kalašová

Ut  14.00-15.30   NTC hráči

Ut   15.30-17.00  Martinková, Horváth, Maruščák,  + Kalašová, Kozmova

Str 15.30-17.00   Zaicová, Kozmová,  Gross, /Trebuňová/

Str 17.00-18.30    NTC hráči+Madej

                                    

Doobedu:  skupiny

Štv. 8.00-10.00    NTC hráči +Madej

Ne 8.30-10.30      NTC hráči +Madej

 

LL – LISÝ  Lukáš

Po  15.30-17.00     Lábaj,Kožiak Madej

      17.00-18.30     Maruščák,Brejžek,Rendek

      17.00-18.30     Štofan,Naď,Žiaková,Hradický 

Ut.  17.00-18.30   Lábaj, Kožiak,Trebuňová

Str  16.00-17.30!   Vasilisková,Maruščáková,Rendek,Surový...zmena

Štv  17.00-18.30   Kožiak, Jerlija, Madej

Pi    17.00-18.30   Šesták,Korim, Naď+ Janáčiková,Mihalovičová,Žiaková 

 

EK-KRAJČÍOVÁ  Ema

Priesterová,Jeníková,Kandrová,Z.Becková,Stanková,Jeníková,Piňková, Daňková, Hradický, Mlynarčíková

 

Ut.  15.30-17.00     Janáčiková, Daňková, Stanková,  Rišianova

Str   14.30-16.00     Priesterova ,Piňková, Kandrová, Becková

Štv. 15.30-17.00    Vasilisková, Žiaková, Mihalovičová, Priesterová+Stankova,Rišiaňová

Pi   15.30-17.00      Kandrová, Z.Becková, Mlynarčíková, Hradický

  Pohybovka: Utorok  17.00-18.00

                   

 

MARTINKOVÁ Monika 

T.Fialová , Sabovčíková, Mlynarčíková, Jedináková,

Piňková, Daňková, Stanková,Priesterová,Kandrová,Hradický

 

Po:  17.00-18.30     Sabovčíková, Fialová, Mlynarčíková, Jedináková

Ut.  17.00-18.30     Kandrová, Fialová, Hradický,Horvátová

Str. 17.00-18.30     Mlynarčíková,  Jedináková, Horvátová,Tokárová

Štv. 17.00-18.30    Piňková, Daňková,  Sabovčíková,/Fialova/

Pi    15.30-17.00    Stanková ,Daňková, Fialová, Sabovčíková 

Pohybovka: Utorok  16.00-17.00

                    

Lukáš PAVÚR

 Klobušník,- Y Nhi Sofia Than,Horvátová, Ferencz, Šabľa

  Štv. 15.30-17.00  Klobušník, Šabla, Horvátová, Sofia

  Pi    15.30-17.00   Klobušník, Ferencz, Šabľa, Sofia

  Pohybovka: Utorok  17.00-18.00

 

 T.Ščerbák, Lorinc, Andronesi, Nguyen Hoang Hai/Daniel, Blašková Dom.

   Ut.:    17.00-18.30 

   Štv.    17.00-18.30                     

   Pi  :    17.00-18.30

  Pohybovka: Utorok  16.00-17.00

                      

RUŠČIN František

Jaškiv,Polan,Onofrej,Tink,Brejžek ,Maruščáková, Surový

 

 Štv    17.00-18.30  Jaškiv, Polan, Onofrej,Tink

 Ne    16.30-18.00   Polan, Onofrej, Tink , Maruščáková,+

                                Surový, Brejžek, Jaškiv

 

JE- Jedináková Eva

 Bérešová, J.Becková , Pučanová, Tokárová  Y Nhi Sofia Than, -Ferencz, Šabľa,    Pavlová, J.Priesterová, E.Karalyos, ,Vasiľová ,Boyko

 

Po   14.30-16.00     J.Priesterová,Karalyos,Vasiľová, Pavlová

Po   15.30-17.00     Bérešová,Pučanová,Ferencz,Šabla

Ut   15.30-17.00     Bérešová, Pučanová,Tokárová, Becková J.

Str:  14.30-16.00    J.Beckova ,Priesterová,Vasilová,Karalyios,

                               Ferencz,Klobušnik,Sofia

Štv. 15.30-17.00    Vasiľová,Malegová,Karčáková,Boyko

Pi:  15.30-17.00     J.Becková , J.Priesterová, E.Karalyos,Pavlová

 

Pohybovka:  Utorok  17.00-18.00

                     Štvrtok 16.00-17.00

 

 JM   MARTINKO Ján

S.Lipčák, R.Farkaš, Nguyen Brian, J.Cichanský

Ut 17.00-18.30

Pi  17.00-18.30

Ne  15.00-16.30

Pohybovka: Pi 16.00-17.00

 

 Kristína KALAŠOVÁ

Than Serena, L.Karčáková, D.Tomaszová, L.Malegová

 

Ut 15.30-17.00         Malegová, D.Tomaszová,  Boyko,Karčáková  

Str 15.30-17.00         L.Karčáková, Malegová, D.Tomaszová,Ocilková

Ne  15.00-16.30        D.Tomaszová, Pavlová, Boyko,….

Pohybovka: Utorok  17.00-18.00

 

Michaela  Martinková 

Klemová,Trančik,Košková,Kolezhuk Kira,….

Ut.17.00-18.30   Klemová,Trančik,Košková,Kolezhuk Kira

Ne 15.00-16.30   Klemová,Trančik,Košková,Kolezhuk Kira

Pi  16.00-17.00   pohybovka

 

JP- Jedináková Patrícia

Kmec, Polanská, Štefancová, Ocilková../Kira/, Than Serena,

Po. 17.00-18.30

Str 15.30-17.00 bez Ocilková, +Kira

Pi. 16.00-17.00 pohybovka

Ne 15.00-16.30

 

PRÍPRAVKA 2022 poplatok 55€/….september!

 

K.Kalašová,M.Martinková,J.Martinko,

 

Streda    17.00-18.30   …………….KK+JM

Piatok    16.00-17.00    pohybovka…….. JM

 

Nedeľa  16.30-18.00   ……………KK+Mm/JM/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZVRH POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

Od 4.7.2022 /pondelok/ do 2.9.2022

PROSÍME,aby ste na kúsok papiera napísali,kedy deti nebudú chodiť a budú na dovolenke.

Deti do 10 r.majú výnimku z platenia počas prázdnin - 1 z mesiacov júl alebo august  platia 50´percent z poplatku.

R O Z V R H

NTC hráči .........Kaťuch,Michalík,Krajčí +Almási            MJ/FP

DOOBEDU:

Po-Pi,...................... 8.00-10.00.....MJ

Ne ...........................8.30-10.30 +Madej,Bence.....FP

-------------------------------------------------------------

POOBEDE:

Pon.   18.00-19.30      + sk.1

Ut.      15.00-16.30     +Madej/Bence/.....FP

Str.     18.00-19.30     +Madej/Bence/.....FP

Štvr.   18.00-19.30    +sk. 1

Piatok 18.00-19.30   +Madej /Bence/....FP

Ned.    18.00-19.30

-----------------------------------------------------

1.Jerlija,Madej,Lábaj ,Kožiak  /aj NTC/

Po...18.00-19.30......LL

Štv...18.00-19.30.....LL

------------------------------------------------------

2.Kalašová,Kozmová,Gross,Martinková,Zaicová

   Horváth,Maruščák,Brejžek

Pondelok 10.00-11.30     MJ/FP

Štvrtok  16.30-18.00       FP/LL... Rendek,Vasilisková

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.Maruščáková,Surový,Onofrej,Polan,Jaškiv,Tink ...... LL

    Ut 10.00-11.30     + Rendek,Vasilisková

    Pi 10.00-11.30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.Štofan,Šesták,Naď,Hradický,Korim,/Maruščák/

     Janáčiková,Žiaková,Mihalovičová,Priesterová,/Vasilisková/

     Utorok 18.00 -19.30   LL/EK

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.Štofan,Šesták,Naď,Hradický,Korim,Janáčiková,Žiaková,Mihalovičová,Priesterová,

    Daňková,Stanková,Piňková,Kandrová,Becková,Sabovčíková,Fialová,Mlynarčíková

     Streda 16.30-18.00                  LL/EK /MM

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.Daňková,Stanková,Piňková,Kandrová,Z.Becková-Sabovčíková,Fialová,Mlynarčíková,Jedináková,Horvátová

    Štvrtok 16.30-18.00         EK/MM

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.Sabovčíková,Fialová,Mlynarčíková,Jedináková,Horvátová,Tokárová,Bérešová,Pučanová

    Ut 16.30-18.00                MM/MJ.... /JE/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.Jedináková,Horvátová,Tokárová,Bérešová,Pučanová,Becková,Ferencz,Šabľa,Klobušník,

    Vasiľová../Sofia/

    Piatok 15.30-17.00   ..Je/MJ..........potom pohybovka 17.00-18.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.Tokárová,Bérešová,Pučanová,Becková,Ferencz,Šabľa,Klobušník,Priesterová,Karalyos,Vasiľová

     Štvrtok 18.00-19.30            JE/Mm

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.Ferencz,Šabľa,Klobušník,Sčerbák,Andronessi,Mačanga,Daniel,Blašková,Malagová,Tomaszová,

    Karčáková,/Sofia/,  Priesterová,Karalyos,Vasiľová,Becková J.

    Pondelok 16.30-18.00   JE/ KK

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.Sčerbák,Andronessi,Mačanga,Blašková,Daniel,Malagová,Tomaszová,Karčáková,

      Streda 18.00-19.30              KK/Mm

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.  Sčerbák,Andronessi,Mačanga,Blašková,Malagová,Tomaszová,Karčáková,

           Priesterová,Karalyos

           Piatok 18.00-19.30        KK/MM...------predtým pohybovka 17.00-18.00   /JM/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.   Kmec,Polanská,Štefancová,Ocilková,/Selena/........   PJ

           Lipčák,Farkaš,Cichanský,Brain ......JM

          Utorok 16.30-18.00

          Streda 18.00-19.30

         Piatok 18.00-19.30....predtym pohybovka 17.00-18.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.Klemová,Trančik,Majerníková,Košková

          Streda 16.30-18.00

          Piatok  17.00-18.30...predtým pohybovka 16.00-17.00

15.PRÍPRAVKA 2022     JM/KK/Mm/

          Pondelok  18.00-19.30   KK/Mm

          Streda       16.30-18.00   KK/JM

          Piatok        16.00-17.00   JM .............Pohybovka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenisový  klub  MLADOSŤ  Košice , Popradská  84 , 040 11  Košice

ROZDELENIE

18.4.  –  1.7.2022 a do 30.september 2022- jarný rozvrh

               Počas letných prázdnin--budú menšie úpravy

 

Tréningy sa uskutočňujú  na dvorcoch Popradská 84

ROZPIS POHYBOVIEK,  AJ OZNAMY….. POZRIEŤ NA KONCI ROZPISU

---------------------------------------------------------------------------------------------

MJ  –     Martin JEDINÁK

NTC …..hráči Kaťuch, Michalík, Krajčí,Almasi   ..Jerlija/Madej

Štofan,Šesták,Korim,Naď, Janáčiková,Hradicky

Martinková,Gross,Zaicová,Kalašová

Jedináková, Mlynarčíková, Bérešová, Pučanová

NTC-hráči

 Po:    9.30 11.30      NTC hráči

 Po:  18.00-19.30      NTC hráči+Jerlija

 Ut:     8.00-12.00     NTC hráči…po jednom

 Ut:   15.00-16.30    NTC hráíči +Madej…FP!     

 Str     8.00-12.00     NTC hráči…po jednom

 Str   18.00-19.30     NTC hráči+Madej…FP!

 Štv    8.00-10.00     NTC hráči…FP!

 Štv   18.00-19.30     NTC hráči

 Pi       9.30 11.30     NTC hráči+Jerlija

 Pi     18.00-19.30     NTC hráči+Madej

 Ne      8.00-10.00    NTC hráči+Madej….FP! ……podla družstiev

 Ne   18.00-19.30     NTC hráči+ Madej……podla družstiev

 

SKUPINY

Ut   18.00-19.030     Štofan, Šesták ,Korim, Naď

Str.  17.00-18.30      Šesták, Hradický, Janáčková,Mihalovičová

Štv  16.30-18.00      Martinková, Gross, Zaicová, Kalašová

 Pi   15.00-16.30      Jedináková, Bérešová,Pučanová

Indiv.tréningy podľa dohody:

Ntc hráči, Martinková, Gross, Šesták, Korim, Jedináková, Mlynarčíková, Daňková,Pučanová, Bérešová,Andronesi

 

František Polyak

SKUPINY

Po  16:30-18:00   Horváth,Martinková,Gross,Kozmová,Kalašová,Zaicová

Ut  15.00-16.30   NTC hráči +Madej

Ut   16.30-18.00  Martinková, Horváth, Maruščák,  + Kalašová,Kozmová

Str 16.30-18.00   Kozmová, Gross, Brejžek

Str 18.00-19.30    NTC hráči+Madej

Pi 15.30-17.00    Trebuňová, Kalašová, Kozmová

 

Doobedu:  skupiny

Štv. 8.00-10.00    NTC hráči +Madej

Ne 8.00-10.00      NTC hráči+Madej   podľa družstiev

Individuálne:

Po  8.00-9.30      Kalašová

Ut 10.30 -12.30   Kalašová/2h/-Madej/11/2/

Str 6.30-7.30       Kozmová..hala

Str 8.00-9.30       Kalašová-Madej

Štv. 6.30-7.30      Kozmová..hala

Štv.16.30-18.00   Horváth-Maruščák

Pia 8.00-9.30       Kalašová

Pi  14.00-15.30    Gross

LL – LISÝ  Lukáš

Po  15.00-16.30     Lábaj,Kožiak Madej

      16.30-18.00     Maruščák, Brejžek, Rendek

      18.00-19.30     Štofan,Naď,Hradický,Žiaková

 

Ut.  18.00-19.30   Lábaj,Kožiak,Trebuňová

Str  18.00-19.30   Vasilisková,Maruščáková,Rendek,Surový

Štv  15.30-17.00   Kožiak,Jerlija,Madej

Pi    18.00-19.30   Šesták,Korim, Naď+ Janáčiková,Mihalovičová,Žiaková  /EK/

 

Individuálne tréningy:

Madej,Brejžek,Rendek,Horváth,Maruščák,Mihalovičová,Naď, Štofan,Hradický,Stanková,

J.a Z.Becková,Tokárová, Klobušník

Jaškiv, Dominková -doobedu

 

EK-KRAJČÍOVÁ  Ema

Janáčiková,Žiaková,Vasilisková,Priesterová,Jeníková,Kandrová,Z.Becková,Stanková,

Jeníková,Piňková, Daňková, Hradický, Mlynarčíková

Ut.  15.00-16.30       Janáčiková, Daňková, Stanková,  Hradický

Str   15.00-16.30       Priesterová,Piňková, Kandrová, Becková

Štv. 15.00-16.30       Vasilisková, Žiaková, Mihalovičová, Priesterová

Pi   16.30-18.00 !      Jeníková, Kandrová, Z.Becková, Mlynarčíková

Pi   18.00-19.30!      Janáčiková,Mihalovičová,Žiaková +Korim,Naď,Šesták     aj /LL/

Individuálne:          Priesterová, Kandrová, Piňková,Ščerbák

 

MARTINKOVÁ Monika 

T.Fialová , Sabovčíková, Mlynarčíková, Jedináková,

Piňková, Daňková,Jeníková, Stanková,Priesterová,Kandrová

Po: 18.00-19.30     Sabovčíková,Fialová,Mlynarčíková,Jedináková

Ut. 18.00-19.30      Fialová, Jeníková, Kandrová

Str. 17.00-18.30     Mlynarčíková,  Jedináková,  /Sabovčiková,Fialova ½ h./

Štv. 18.00-19.30    Piňková, Daňková, Jeníková, Sabovčíková

Pi    16.30-18.00    Stanková ,Daňková, Fialová, Sabovčíková

Individuálne:         Sabovčíková,Fialová

 

Lukáš PAVÚR

 Klobušník, Lorinc,- Y Nhi Sofia Than,Horvátová,Ferencz,Šabľa aj v JE v štvr.

Ut  18.00 -19.30  Lorinc, Horvátová,Sofia 

Str. 15.00-16.30  Klobušník,Lorinc, Horvátová,Sofia

Pi   16.30-18.00  Klobušník, Lorinc, Ferencz,Šabľa

 

 T.Ščerbák, Š.Mačanga, Andronesi, Nguyen Hoang Hai/Daniel, Blašková Dom.

   Ut.:    16.30-18.00 

   Štv.    18.00-19.30                     

   Pi  :   15.00-16.30

Individuálne: Andronesi,Horvatova

 

RUŠČIN František

Jaškiv,Polan,Onofrej,Tink, Surový,Maruščáková

 Štv    18.00-19.30   Polan, Onofrej,Tink,Surový

 Ne    18.00-19.30   Jaškiv,Polan, Onofrej, Tink + Maruščáková,Surovy

 

JE- Jedináková Eva

  Bérešová, J.Becková , Pučanová, Tokárová

 Horvátová,  Y Nhi Sofia Than, -Ferencz, Šabľa,Klobušník

 J.Priesterová, -E.Karalyos, ,Vasiľová aj MM

 

Po   15.00-16.30     J.Priesterová,Karalyos,Vasiľová, Šabľa+Ferencz

Po   16.30-18.00     Bérešová,Pučanová,Tokárová,Becková

Ut   15.00-16.30     Bérešová, Pučanová,Tokárová,

Str: 15.00-16.30    Tokárová, J.Beckova ,Priesterová,Ferencz

Štv. 15.00-16.30     Klobušnik, Šabľa, Horvátová, Y Nhi Sofia Than

Pi:  15.00-16.30     J.Becková , J.Priesterová, E.Karalyos,Vasiľová

 

Individuálne tréningy:

Bérešová, Ferencz,Šabľa, J.Priesterová, Vasiľová, Karalyos,Malegová

 

Michaela  Martinková

Vasiľová, Karalyos, , L.Karčáková, Malegová

Štv. 18.00-19.30  Vasiľová,  Karalyos, , L.Karčáková, Malegová

 

 JM   MARTINKO Ján

S.Lipčák, R.Farkaš, Nguyen Brian, J.Cichanský 

Ut 18.00-19.30

Pi  18.00-19.30

Ne  16.30-18.00

Pohybovka: Pi 17.00-18.00

 

 Kristína KALAŠOVÁ

Than Serena, L.Karčáková, D.Tomaszová, L.Malegová

Ut 16.30-18.00        Than Serena, Malegová, D.Tomaszová,     

Str 16.30-18.00        Than Serena, L.Karčáková, Malegová, D.Tomaszová

Ne  16.30-18.00      Than Serena, L.Karčáková, D.Tomaszová,

Pohybovka: Utorok 18.00-19.00

 

Michaela  Martinková

Vasiľová, Karalyos, , L.Karčáková, Malegová

Štv. 18.00-19.30  Vasiľová,  Karalyos, , L.Karčáková, Malegová

 

Michaela  Martinková 

Klemová,Trančik,Majerníková,Košková,Kira Kolezhuk

Ut.18.00-19.30   Klemová,Trančik,Majerníková,Košková,Kira Kolezhuk

Ne 16.30-18.00   Klemová,Trančik,Majerníková,Košková,Kira Kolezhuk

Pi  16.00-17.00   pohybovka

 

JP- Jedináková Patrícia

Kmec, Polanská, Štefancová, Ocilková

Po. 18.00-19.30

Str 16.30-18.00

Pi. 17.00-18.00 pohybovka

Ne 16.30-18.00

 

PRÍPRAVKA 2022 poplatok 55€/

K.Kalašová,M.Martinková,J.Martinko,

 

Streda   18.00-19.30   …………….KK+JM

Piatok   16.00-17.00    pohybovka…….. JM

Nedeľa  18.00-19.30   ……………KK+Mm

 

P  O H Y B O V K Y:

PONDELOK

 17.00-18.00…………..J.Martinko

  Sabovčíková,Fialová,Mlynarčíková,Jedináková,Priesterová

  Štofan,Šesták,Naď,Žiaková,

  Priesterová,Karalyos,Vasiľová,Andronesi

 18.00-19.00…………..J.Martinko

Maruščák,Brejžek,Rendek ,Horváth,Martinková,Gross,Kozmová,Kalašová,Zaicová

U T O R O K

17.00-18.00…………..F.RUŠČIN

 Kandrová,Hradický,Stankova, Z.Beckova,Sabovčíkova

 Ferencz, Lorinc, Horvátová,Sofia  Than,

18.00-19.00…………..F.RUŠČIN

Than Serena, Malegová, D.Tomaszová, Karčáková,

 T.Ščerbák, Š.Mačanga,  Nguyen Hoang Hai/Daniel, Blašková

ŠTVRTOK

17.00-18.00…………..F.RUŠČIN

Tokárová, J.Beckova ,Pučanova,Berešová,

Priesterová, Jeníková, Daňkova,Piňkova,Janáčikova,Mihalovičova

PIATOK

 16.00-17.00…………..J.Martinko

Pripravka deti +  Klemová, Trančik, Majerníková, Košková, Kira Kolezhuk

 

17.00-18.00…………..J.Martinko

S.Lipčák, R.Farkaš, Nguyen Brian, J.Cichanský, Kmec,Polanská

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tenisový  klub  MLADOSŤ  Košice , Popradská  84 , 040 11  Košice

ROZDELENIE

 

4.10.2021– 10.4.2022  zimný rozvrh hala 

Od 27.9.2021 do1.10.2021 bude prebiehať POHYBOVÁ PRÍPRAVA

od pondelka do piatku od 16.00-18.00 pre všetke deti

okrem pripravky 

Tréningy sa uskutočňujú v hale Kežmarskej,v Barci /a na DRANaMe/  podľa rozvrhu.

Pohybová  príprava v ZŠ Kežmarská 28.

ZÁKAZ  VSTUPU  RODIČOV  DO HALY.  VO VNÚTORNÝCH PRIESTOROCH       CHODBA, ŠATŇA, HALA,WC…POUŽÍVAŤ RÚŠKO.   Podľa nariadení.

                                            

Individuálne tréningy sú rozdelené bude vyvesený graf.rozvrh a treba ich prekonzultovať s trénerom

 

Špeciálna kondičná príprava bude oznámená osobne.

 

Rehabilitácie- záujem treba nahlásiť!!!! Dá sa skupinovo no i individuálne. /TEMPUS s.r.o/

---------------------------------------------------------------------------------------------

MJ  –     Martin JEDINÁK

NTC …..hráči Kaťuch,Michalík,Krajčí..Jerlija

Štofan,Šesták,Korim,Naď,Martinková,Horváth,Brejžek,Maruščák,Hradický,

Janáčiková  ,Jedináková,Lišková,Mlynarčíková,Tajtáková

Po:   9.30 -11.30    NTC hráči

Ut:   8.00- 12.00    NTC hráči…po jednom         Barca

      17.00- 18.30    NTC hráči                               Barca

      18.30-20.00     Štofan,Šesták Korim,Naď…..Barca

Str    8.00-12.00     NTC hráči…po jednom

Štv 17.30-19.00     Martinková,Horváth,Brejžek

      19.00-20.30     NTC

Pi     9.30 11.30     NTC hráči+Jerlija

     14.30-16.00      Jedináková,Lišková,Mlynarčíková,Tajtáková……Barca

     16.00-17.30      Martinková,Horváth,Maruščák…………………..Barca

     17.30-19.00      Šesták,Korim,Hradický,Janáčková……………...Barca

     19.00-20.30      NTC hráči………….Barca

Ne 16.00-17.30     Štofan,Šesták Korim,Naď

     17.30-19.00      NTC hráči

 

Indiv.tréningy podľa dohody:

Ntc hráči, Martinková, Gross, Šesták, Korim, Jedináková, Mlynarčíková, Daňková,Andronesi…… podľa graf.rozvrhu

 

František Polyak

 Ntc hráči, Madej ,Jerlija,Kalašová, Trebuňová ,Kozmová,Gross, Horváth,

 Martinková ,Brejžek ,Zaicová,

 

Po  17:30-19:00   Horváth,Martinková,Gross,Kozmová….Kež

Po  19.00-20.30   NTC hráči +Jerlija………………………Kež

Ut   19.00-20.30  Kalašová,Zaicová,Gross………………Kež

Str 17.30-19.00   Zaicová,Kozmová, Gross,Brejžek….Barca

Str 19.00-20.30    NTC hráči….Barca

Štv 19.00-20.30   Trebuňová, Kalašová, Kozmová

Štv. 8.00-10.00    NTC hráči +Madej

Ne 8.30-10.30      NTC hráči +Madej

 

Individuálne:

Po  8.00-9.30      Kalašová …….     Barca

Ut 10.30 -12.30  Kalašová/2h/-Jerlija/11/2/ -Madej/11/2/

Str 8.00-9.00      Kozmová

Str 8.00-9.30      Kalašová-Madej

Štv. 8.00-9.00    Kozmová

Pia 8.00-9.30     Kalašová……Barca

 

LL – LISÝ  Lukáš

Lábaj,Kožiak ,Jerlija, Madej, Trebuňová ,Štofan,Naď,Hradický,Žiaková,

Maruščák,Brejžek,Rendek Vasilisková,Surový Maruščáková,Jaškiv,Onofrej,Tink,Polan

 

Po  15.30-17.00     Lábaj,Kožiak Madej…………Barca

      17.00-18.30     Maruščák,Brejžek,Rendek……..Barca

      18.30-20.00     Štofan,Naď,Hradický,Žiaková….Barca     

Str 16.00-17.30     Lábaj,Kožiak,Trebuňová……….Barca

Str 19.00-20.30    Vasilisková,Maruščáková,Rendek,Surový….Kež.

Štv 18.30-20.00    Lábaj,Kožiak,Jerlija,Madej……Barca

So   14.00-15.30   Maruščáková,Jaškiv,Onofrej,Surový,Tink,Polan…Kež

 

Individuálne tréningy:

Kožiak,Jerlija,Madej,Brejžek,Rendek,Horváth,Maruščák,Mihalovičová,Naď,Štofan,Hradický,Stanková,J.a Z.Becková,Tokárová,Lišková,Jaškiv,Domiková,Klobušník…. podľa graf.rozvrhu

 

LW – WIENEROVÁ  Lenka   Vasilisková,Žiaková,Mihalovičová,Janáčiková,Sabovčiková,Jeníková,Kandrová Z.Becková, Daňková,Stanková

Ut.  15.00-16.30     Janáčiková,Mihalovičová,Daňková,Stanková

Štv. 14.30-16.00   Vasilisková,Žiaková,Mihalovičová,Priesterová

So   9.00-10.30     Vasilisková,Žiaková,Mihalovičová,Janáčiková

So  10.30-12.00    Sabovčiková,Jeníková,Kandrová,Becková

Pohybovka: viď rozpis

Individuálne:  Janáčiková,Žiaková,Jeníková,Tajtáková..podľa graf.rozvrhu

 

EK-KRAJČÍOVÁ  Ema   Priesterová,Jeníková,Kandrová,Z.Becková,Stanková,Jeníková,Piňková, Daňková, Hradický,   Jaškiv, Polan, Onofrej, Tink

 

Po 15.30-17.00   Priesterová,Jeníková,Kandrová,Z.Becková

Str 18.30-20.00  Stanková,Jeníková,Piňková, Priesterová

Pi   17.00-18.30  Piňková,Daňková,Kandrová,Z.Becková

       18.30-20.00  Jaškiv,Polan,Onofrej,Tink

So  9.00-10.30   Hradický,Stanková,Pinková,Daňková

Pohybovka: viď rozpis

 

Individuálne:  Priesterová, Kandrová, Piňková… podľa graf.rozvrhu

 

MARTINKOVÁ Monika

 

Tajtáková,Fialová, Sabovčíková,Mlynarčíková,Jedináková,Lišková

J.Priesterová,Karalyos,Vasiľová,Malagová,Ferencz

 

Po: 18.00-19.30    Sabovčíková,Fialová,Tajtáková,Mlynarčíková

Štv. 16.00-17.30   J.Priesterová,Karalyos,Vasiľová,Malegová

Štv :17.30-19.00    Sabovčíková,Fialová,Tajtáková,Jedináková

Ne 15.00-16.30     Fialová,Mlynarčíková,Jedináková,Lišková

      16.30-18.00    J.Priesterová,Karalyos,Vasiľová,Ferencz

Pohybovka: viď rozpis

Individuálne: Fialová,Sabovčíková…. podľa graf.rozvrhu

 

 

Lukáš PAVÚR

 Klobušník, Lorinc, Y Nhi Sofia Than….../Horvátová/

Ut  16.30-18.00   

Pi    17.00-18.30  +Horvátová

So   10.30-12.00……………Barca

Pohybovka: viď rozpis

 

 Lukáš PAVÚR

 T.Ščerbák, Š.Mačanga, Andronesi, Nguyen Hoang Hai/Daniel

 Str:    17.00-18.30                       

 Pi  :   15.30-17.00

 So :   9.00-10.30  ………….    Barca!

Pohybovka: viď rozpis

Individuálne: Andronesi

 

JE- Jedináková Eva

 Lišková, Bérešová, J.Becková , Pučanová, Horvátová

Tokárová,Ferencz,J.Priesterová, E.Karalyos

Po 14.30-16.00    Bérešová,J.Becková,Tokárová,Ferencz

Ut 15.30-17.00    Bérešová,Pučanová,Tokárová,Horvátová

Str: 14.30-16.00   Lišková, Bérešová,Pučanová,Horvátová

Pi: 15.30-17.00    J.Becková , J.Priesterová, E.Karalyos,Ferencz

So 10.30-12.00    Bérešová,Pučanová,Tokárová,J.Becková

Pohybovka: viď rozpis

 Individuálne tréningy:

Bérešová,Pučanová,Horvátová, Ferencz, J.Priesterová, Vasiľová…. podľa graf.rozvrhu

 

 JM   MARTINKO Ján 

 S.Lipčák, R.Farkaš, R.Ruščák, Nguyen Brian, J.Cichanský…Leo

Po  16.00-17.30

Štv 16.00-17.30

Ne  13.30-15.00….BARCA!

Pohybovka:

 

 Kristína KALAŠOVÁ, M.Martinková 

 

Than Serena, L.Karčáková, D.Tomaszová, Radchenko—

L.Malegová, Vasiľová aj v MM

 

Ut 17.00-18.30            všetke

Str 16.00-17.30          Than Serena, L.Karčáková, D.Tomaszová, Radchenko

Ne  15.00-16.30        

Than Serena, L.Karčáková, D.Tomaszová,   Radchenko,Malegová….Barca!!!

 

Pohybovka: viď rozpis

 

PRÍPRAVKA 2021/22…. poplatok 55€/

 

Streda   17.30-19.00    BARCA!!!

Piatok   17.00-18.00    pohybovka…… Kežmarska telocvičňa....NIE JE!

Nedeľa  16.30-18.00   Hala V Barci …Osloboditeľov 42 /v dvore Rich sportu/

 

 „Pohybová   priprava“:  P o v i n n á… pod vedením R.RUŠČINA aj J.MARTINKA

 

 Pondelok :17:00- 18:00    Veľká telocvičňa   RF          

 

Lišková,Mlynarčíková,Daňkova,Z.Becková,J.Becková,Sabovčíková,Fialová,Tajtákova,

  T.Ščerbák, Š.Mačanga, Andronesi,  E.Karalyos       

 

Pondelok :17:30- 18:30   Veľká telocvičňa   RF         

S.Lipčák, R.Farkaš, R.Ruščák, Nguyen Brian, J.Cichanský…Leo,

 Nguyen Hoang Hai/Daniel,

 

Streda :17:00- 18:00      Veľká telocvičňa   RF          

Štofan, Šesták, Naď,Hradický,Lorinc, Jeníková, M.+J.Priesterová,Piňková, Stanková

 

 

Streda :17:30- 18:30   Veľká telocvičňa   RF          

 Janáčiková,Mihalovičová, Žiaková,Jedináková, Pučanová, Bérešová  ,Ferencz    ,Tokarova   

 

 

Piatok  16.00-17.00   Veľká telocvičňa   JM

Horvátová, Piňková, Kandrová,Jedinakova,Stankova Daňkova,Klobušník,Than Sofia

Than Serena, L.Karčáková, D.Tomaszová, Radchenko,L.Malegová, Vasiľová

 

Piatok  17.00-18.00     Veľká telocvičňa   JM

 

 Deti z PRÍPRAVKY

 

 

OZNAMY :

 

Pohybová   príprava   pre  všetkých  členov   klubu  bude  prebiehať v telocvični  ZŠ Kežmarská 28  pod  vedením kondičného trénera Fr. RUŠČINA a Jána MARTINKA  v  dňoch   podľa  rozpisu  .

 

Kondičná príprava mimo klub bude prebiehať , ale len pre vybraných hráčov ,osobný rozhovor          

 

POUKÁZANIE 2 % DANE ZA ROK 2022                                                                                Týmto sa chceme čo najúprimnejšie poďakovať všetkým prispievateľom 2% z dane za       všetky predošlé  roky.                                                                                                                                                S dôverou sa obraciame na Vás s prosbou o príspevok aj               v roku 2022. Ďakujeme za Vašu podporu.

Naše základné údaje sú: / aj na webe/                        
Názov : Tenisový klub Mladosť Košice
Adresa : 040 11 Košice-m.č. západ, Popradská 84                                                                                                Právna forma : Občianske združenie                                                                                           IČO : 31309925                                         

 

OZNAMY:

OZNAMUJEME , ŽE  TK  MLADOSŤ  KOŠICE  MÁ  WEBOVÚ  STRÁNKU  NA  ADRESE

  „ www.tkmladost.sk „ a MAILOVÚ  ADRESU „ tkmladost@gmail.com „

Všetky  klubové  poplatky  je nutné  uhradiť  na  účet  klubu IBAN: SK18 0900 0000 0004 4197 5620

 

Do poznámky uveďte : „Členský príspevok za mesiac“, za ktorý platíte úhradu /napr.10/2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZVRH NA SEPTEMBER

O Z N A M Y

 

Pripravuje sa rozvrh do haly,každý hrač,ktorý má záujem o indiv.tréning treba nahlásiť najneskôr do 3.9.2021 mailom predsedovi klubu.Zároveň dať hneď prvý týždeň rozvrh zo školy,nakoľko indi. tréningy môžu byť zaradené len do 15.00! hod.cez týždeň resp.sobota-nedeľa. Tréningy skupín budú začínať už od 14.30 ! až do 20.30/21.00/

 

POKYNY PRE RODIČOV A HRÁČOV- nariadenie ÚVZ SR

-TRÉNINGY PREBIEHAJÚ  - BEZ PRÍTOMNOSTI RODIČOV a INÝCH osob !!!!!!!

/Rodič bez výnimky !!!donesie hráča a hneď opustí športový areál,po tréningu ho vyzdvihne/.

-Dieťa po tréningu si rodič vyzdvihne  a opustí športový areál.

-Hráč na začiatku aj na konci tréningu si vydezinfikuje ruky! Dezinfekcia je pri dvorci.

-Hráč,ktorý nevykonáva športovú činnost dodržuje odstup 2m.

-Hráč musí v plnom rozsahu plniť pokyny trénera

-Hráč nastúpi na tréningový proces ZDRAVÝ !

 

POHYBOVÁ PRÍPRAVA DETÍ nakoľko sa môže trénovať v menších skupinách,ostatní budú mať v rámci tenisového tréningu.

U väščích detí viď rozpis.

 

              TRÉNINGOVÉ  SKUPINY , TRÉNERI   A  TRÉNINGOVÉ  DNI

 

30.8.2021 – 3.10.2021

POZOR kvôli skorému stmievaniu- sú zmeny oproti jarnému rozvrhu  časové- aj,niektoré mená…pozorne preštudovať!

Min.posdledný  týždeň 27.9-3.10.2021 budú namiesto tréningov prebiehať namiesto tenisu -pohybové hry od 16.00-18.00-každý deň po-pi.  Podľa počasia.

 

DETI DO 10 ROKOV

MJ  –  Martin JEDINÁK 

Šesták,Štofan,Korim,Naď

Po  17.00-18.30

Str. 15.30-17.00

Pi   13.30-14.30

Pohybovka:   Utorok 16.00-17.00   FR

 

EK- Krajčíová Ema  

 EK1-Po        15.00-16.30   Piňková,Z.Becková,Daňková,Tajtáková

EK2-Po           16.30-18.00   Mihalovičová,Priesterová, Stanková,Jeníková

EK3-Str          15.30-17.00   Tajtáková,Fialová,Piňková,Jeníková

EK4-Štv         15.30-17.00  /bez Daňková/,Piňková,Kandrová,Jeníková-Sabovčíková

EK5-Pi           14.30-16.00    Kandrová, Z.Becková,Stanková,Fialová

 

LW – Lenka  WIENEROVÁ   

LW1- Ut       15.30-17.00  !!!  Priesterová,Kandrová, Z.Becková,Daňková

LW2 –Str      15.00-16.30    Žiaková,Janáčiková, Mihalovičová,Priesterová

LW3-Štv       15.00-16.30     Žiaková, Janáčiková ,Stanková,/bez Mihalovičová/+Daňková

 Pohybovka:

Pondelok 17.00-18.00   Piňková,Z.Becková,Daňková,Tajtáková, Fialová,

                                   Sabovčíková,Jedináková,Mlynarčíková,Lišková

Pondelok 18.00-19.00   Mihalovičová,Priesterová, Stanková,Jeníková, Žiaková,    

                                      Janáčiková,Kandrová,Hradický

 

LP – Lukáš Pavúr    

Klobušník,Lorinc,Hradický,Sofia Than

LP1-Ut     17.00-18.30

LP2-Štv   17.00-18.30

LP3-Pi     16.30-18.00

Pohybovka:  v rámci tenis.tréningu

JE   –  Eva JEDINÁKOVÁ

Je1-Po 15.00-16.30       Jedináková,Lišková,Mlynarčíková, Fialová+Sabovčíková

                                   Pohybovka Po: 17.00-18.00

Je2-Str 16.30-18.00      Jedináková,  Lišková,  Mlynarčíková, Sabovčíková

Je3-Pi  15.00-16.30      Jedináková,Lišková,Mlynarčíková,Tajtáková

Je 4 Ut  15.00-16.30      Bérešová,Pučanová,Horvátová,J.Becková

Je 5 Str  16.30-18.00     Bérešová,Pučanová,Horvátová,J.Becková

Je 6 Pi   16.30-18.00     Bérešová,Pučanová,Horvátová,Tokárová

Pohybovka:  v rámci tenis.tréningu

MM - MARTINKOVÁ Monika

MM1 Str  16.30-18.00  !!! J.Priesterová,Karalyos,Ferencz,Tokárová

MM2 Štv 15.30-17.00!!!   J.Priesterová,Karalyos,Ferencz,Tokárová

MM3 Ne  16.30-18.00   J.Priesterová,Karalyos,Ferencz,J.Becková

 

JM- Janko MARTINKO

Lipčák,Farkaš,Ruščák,Cichanský, Nguyen Brain

JM1 Ut 17.00-18.30

JM2 Str. 17.00-18.30

JM3 So  16.30-18.00

Pohybovka:  v rámci tenis.tréningu

 

  Dávid Andronesi,  Nguyen Hoang Hai/Daniel , Ščerbák, Mačanga,

JM4  Po  16.30-18.00

JM5  Štv 16.30-18.00

JM6 So   15.00-16.30

Pohybovka:  v rámci tenis.tréningu

 

KK - KALAŠOVÁ Kristína, MARTINKOVÁ Michaela 

Than Serena, Tomaszová, Karčáková -Radchenko,Vasiľová, Malegová

KK1 Ut   16.30-18.00

KK2  Str 16.30-18.00

Kk2  So  16.30-18.00

Pohybovka:  v rámci tenis.tréningu

 

NOVÁ PRÍPRAVKA  K.Kalašová, .M.Martinková ml./

 

Str…           18.00-19.30….v hale!!!!

Ne …          16.30-18.00   vonku resp.podla počasia

Pohybovka    Pi:  17.00-18.00

 SKUPINY ML.ŽIAKOV,ST.ŽIAKOV a DORAST


 MM - MARTINKOVÁ Monika 

MM4 Po  16.30-18.00   Vasilisková,Rišiaňová,Janáčiková ,Gay

MM5 Štv. 17.00-18.30    Vasilisková , Rišiaňová  ,Gay,Mihalovičova

MM6 Pi   17.00-18.30     Kissová, Rišiaňova ,Vasilisková, Žiakova

 

 MJ - JEDINÁK Martin,      FP-Polyak Fr.,   LL-Lisý L.    RF Ruščin Fr.

Po  15.30-17.00             Maruščáková, Jaškiv,Surový,Onofrej…LL 

Po  15.30-17.00             Kaťuch, Michalík, Krajčí/NTC/.........  FP

Po 17.00-18.30/19.00/    Feketeová,Trebuňová, Kalašová,Stolárová

                                    Lábaj, Jerlija, Kožiak, Madej………….  FP/LL

Ut   15.00-17.00          Kaťuch,Michalík,Krajčí/NTC/-  FP  

Ut   17.00-18.30           Rendek, Maruščák, Horváth, K.Martinková

                                     Rišiaňová ,Vasiliskova           MJ/LL

Ut 17.00-18.30              Tink,Onofrej, Polan,Surový  …….RF 

Str  15.00-16.30           Feketeová,Trebuňová, 

                                        Kalašová,Stolárová,Zaicová,M.Martinková

                                         Madej, Kozmová, Gross, Brejžek……  ……FP/LL

Str  17.00-19.00/18.30/      Kaťuch,Michalík,Krajčí/NTC/-  ………..MJ 

Štv. 15.30-17.00                   Kaťuch,Michalík,Krajčí/NTC/-

                                                Jerlija, Lábaj, Kožiak….. ….    FP/MJ

Štv. 17.00-19.00 /18.30/    Madej, Kozmová, Gross, Brejžek

                                               Horváth, K.Martinková, Rendek, Maruščák…...FP/MJ 

Pi     15.00-16.30               Kaťuch, Michalík, Krajčí /NTC /……  ….MJ

Pi     16.30-18.00              K.Martinková , Gross, Brejžek,……    2dv ….MJ

Pi     15.30-17.00              M.Martinková, Zaicová, Kožiak, Kozmová

                                            Maruščáková, Jaškiv…………………  .2dv…  LL

Ne :  17.00-18.30            Tink, Surový, Polan,Onofrej  …….RF

 

POHYBOVKY

Utorok:

16.00-17.00……………Rišiaňová,K.Martinková,Maruščák,Rendek,Horváth

                                         Šesták, Štofan, Korim, Naď

Streda

16.30-17.30         ……Gross,Kozmová,Madej,Trebuňová,Kalašová,Zaicová

                                       Horváth, Maruščák 

Štvrtok:

17.00-18.00….. ……… Lábaj, Jerlija, Kožiak, Trebuňová,Kalašová,

 

Piatok:......JM

17.00-18.00    Prípravka     JM

18.00-19.00…JM….Gross,Kozmová,Madej,Brejžek,K.Martinková,M.Martinková,Zaicová

/15.30-16.30/

ROZPIS  fyzio  od  30.8.2021  Tempus club, Rastislavova 110, Košice

-------------------------------------------------------

 Utorok   Utorok16:00-17:00hod.     

Mlynarčíková, Jedináková, Sabovčíková, Fialová, Tajtáková, Lorinc

Utorok  17:00 – 18:00 hod.          

Bérešová,  Pučanová, J.Becková, Priesterova, Janáčiková, Žiaková

 Utorok  18:00 – 19:00 hod.   

Kozmová, Gross, Kalašová, M.  Martinková, Jeniková,Mihalovičová

Piatok  15:30 – 16:30 hod.      

  Jeníková,  K. Martinková Horváth,  Rišiaňová, 

Piatok  16:30 – 17:30 hod.

  Z. Becková, Daňková, Kandrová, Šestak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁZDNINOVÉ TRÉNINGY od 5.júla 2021


Od 5.júla 2021 – 3.septembra.2021

Od 6.9.2021 bude platiť naspäť jarný rozvrh!

 

Mladší,starší žiaci a dorast budú mať 2x skupinový tréning. 

 Individuálne tréningy sa dohovárajú s trénerom,zároveň si musíte objednať dvorec  celé leto,dvorce sa platia v  deň hrania!

Poplatky za skupinové tréningy sa platia paušálne!    Deti do 10 r. jeden z mesiacov /pokiaĺ idú na dovolenku max.2týždne /platia len polovičku iba z jedného mesiaca!

POHYBOVKY v rámci treningov,   rehabilitácie pokračujú i cez leto- viď upravený rozpis

 

 

 

 

ROZPIS  fyzio  od  1.6.2021

Tempus club, Rastislavova 110, Košice

--------------------------------------------------------

SKUPINA     Utorok  16:00 – 17:00 hod.

  Mlynarčíková, Jedináková, Sabovčíková, Fialová, Tajtáková, M. Priesterová

   Utorok  17:00 – 18:00 hod.                                                   

  Bérešová,  Pučanová, J.Becková, Horvátová, Janáčiková ,Žiaková

  Utorok  18:00 – 19:00 hod.                                                           

 Kozmová, Gross,   Kalašová, Feketeová, M.  Martinková, Jeníková

 

 Piatok  16:00 – 17:00 hod.!!                                                                      

  Rišiaňová ,Šteinerová ,K. Martinková, M.  Martinková, Horváth,Mihalovičová

 Piatok  17:00– 18:00 hod.                                                                     

 Z. Becková, Daňková,Kandrová,Lorinc,Šteiner,Šesták

 

DETI 11 a viac

 

MJ  –  Martin JEDINÁK- František  Polyak

 Krajči, Michalík , Katuch…hráči NTC

DOOBEDU

Pondelok ,streda -  NTC hráči              8.00-12.00    Martin Jedinák

Utorok                     NTC hráči              8.00-11.00 

Štvrtok     NTC hráči + Lábaj,Jerlija,Kožiak,Sura……….9.30-11.30   MJ+FP

Piatok                      NTC  hráči             8.00-10.00 ….F.Polyak

 

POOBEDE  NTC hráči….MJ/FP

 

Pondelok         16.30-18.00  +Sura  MJ

Utorok             15.30-17.30   MJ/FP

Streda              16.30-18.00   MJ

Štvrtok            17.00-19.00   1dv.   MJ

Piatok              16.30-18.00   2dv.   MJ

 

  1.

  Maruščáková,Jaškiv,Surový,Onofrej Tink,Polan

  Utorok   10.30-12.00    …………….. LW         / LL/EK/

   Piatok   13.30-15.00  ………………..LW        / LL/EK/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  2.

 L.Horváth, J.Rendek,T.Maruščák, K.Martinková- Šteinerová,Rišiaňová,Vasilisková

 Utorok 15.00-16.30                                             LL       /MM,LW/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 3.

 L.Horváth, J.Rendek,T.Maruščák, K.Martinková-Brejžek,Gross,Kozmová ,Madej

 Štvrtok 16.00-18.00    /2hod/                                 LL      /MJ/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 4.

Šteinerová, Rišiaňová,Vasilisková,Kissová- Žiaková,Janáčiková,Gay

Štvrtok 18.00-19.30                                           LL  /MM/     

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.

Brejžek, Gross, Kozmová ,Madej- Trebuňová,Feketeová,, Stolárová, Z.Kalašová, Zaicová, M.Martinková

Streda 10.30-12.00                                                 LL/ FP

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.

Zaicová, Stolárová, Z.Kalašová, M.Martinková, Feketeová,Trebuňová-Jerlija, Lábaj, Kožiak

Pondelok 10.30-12.30                                         LL / FP

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.

Jerlija, Lábaj, Kožiak, Sura - Kaťuch, Michalík, Krajčí

Štvrtok 9.30-11.30 /2hod./                              MJ/FP

 

D E T I    DO   10    RO K O V

 

8.

Šesták, Štofan, Korim, Naď -  Žiaková, Janáčiková, Mihalovičová, Priesterová

Pondelok  18.00-19.30…….MJ    /LL,EK/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.

Šesták, Štofan, Korim, Naď - Mihalovičová, Priesterová, Stanková , Hradický

Streda  18.00-19.30……..MJ   /LL/

----------------------------------------------------------------------------------------------

10.

Šesták, Štofan, Korim, Naď- Žiaková, Janáčiková, Stanková , Daňková,  Piňková,  

                                                  Jeníková  Z.Becková, Kandrová

 

Piatok 15.00-16.30……MJ/LW    /LL/

11.

Mihalovičová, Priesterová,Stanková ,Daňková  -Piňková,Jeníková  Z.Becková, Kandrová- Tajtáková,Fialová,Sabovčíková, Hradický

Štvrtok  15.30-17.00………..LW/MM     /MJ/JE/

----------------------------------------------------------------------------------------------

12.

Daňková ,Piňková, Jeníková,  Z.Becková, Kandrová- Šteiner, Klobušník, Lorinc

Utorok 16.30-18.00…………..   MM   /Je/

----------------------------------------------------------------------------------------------

13.

Hradický, Šteiner, Klobušník, Lorinc- Tajtáková,Fialová,Sabovčíková,Mlynarčíková-Jedináková, Lišková

Pondelok   18.00-19.30……………Je/MM

----------------------------------------------------------------------------------------------

14.

Šteiner, Klobušník, Lorinc, Tajtáková, Fialová, Sabovčíková, Mlynarčíková-Jedináková, Lišková

Piatok 15.00-16.30……………Je/MM

----------------------------------------------------------------------------------------------

15.

Mlynarčíková, Jedináková, Lišková,Bérešová,Pučanová,Horvátová,J.Becková,Tokárová

Streda 16.00-17.30…………..Je  /MM/

----------------------------------------------------------------------------------------------

16.

Bérešová, Pučanová, Horvátová, J.Becková,Tokárová, J.Priesterová, Karolyos, Ferencz

Utorok 15.00-16.30……….Je   /MM/

----------------------------------------------------------------------------------------------

17.

Bérešová, Pučanová, Horvátová, J.Becková

Piatok 16.30-18.00……………….Je

 

Tokárová, J.Priesterová, Karolyos, Ferencz

Piatok 16.30-18.00………………MM   /Je/

----------------------------------------------------------------------------------------------

18.

Ščerbák,Kužma,Mačanga,Bernáth, Sofia Than,  Andronesi,  Nguyen /Daniel

 

Utorok  18.00-19.30                                     MM/JM       /Je/

Štvrtok 18.00-19.30…+ Ferencz               

Piatok   18.00-19.30                                     

----------------------------------------------------------------------------------------------

19.

Lipčák, Farkaš, Jašek, Ruščák, Cichanský,  Nguyen Brain

Pondelok, Utorok, Štvrtok ……………  16.30-18.00                 JM……/LL/Je/

 

20.

Than Serena,Tomaszová, Karčáková ,Radchenko Malegová,Vasiĺová……….          KK,MM ml.

Pondelok 18.00-19.30

Streda      18.00-19.30 + J.Priesterova,Karalyos

Piatok     18.00-19.30                                /LL/Je/

 

 

NOVÁ PRÍPRAVKA              K.Kalašová,  .M.Martinková ml.

Pondelok  16.30-18.00

Streda   …16.30-18.00

Piatok       17.00-18.00  pohybovka    JM/KK

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenisový  klub  MLADOSŤ  Košice , Popradská  84 , 040 11  Košice

                      POKYNY PRE RODIČOV A HRÁČOV- nariadenie ÚVZ SR

 

-TRÉNINGY PREBIEHAJÚ  - BEZ PRÍTOMNOSTI RODIČOV a INÝCH osob !!!!!!!

/Rodič bez výnimky !!!donesie hráča a hneď opustí športový areál,po tréningu si ho vyzdvihne/.Všetci musia mať rúška. Deti počas tréningu ho dávajú dole.

-POČAS TRÉNINGU NESMÚ DETI POUŽÍVAŤ ŠATNE , taktiež   detské ihrisko.

-Dieťa po tréningu si rodič vyzdvihne  a opustí športový areál.

-Hráč na začiatku aj na konci tréningu si vydezinfikuje ruky! Dezinfekcia je na   dvorci.

-Hráč,ktorý nevykonáva športovú činnost má na sebe rúško a dodržuje odstup 2m.

-Hráč musí v plnom rozsahu plniť pokyny trénera.

-Hráč nastúpi na tréningový proces ZDRAVÝ !

 

Deti do 10 rokov donesú na prvý tréning ….Čestné prehlásenie o negat. teste 7 dňovom -svojich rodičov

Deti od 11-18 rokov musia mať 7 dňový neg.test!

Pokiaľ bude prašť v mesiaci apríl /nakoľko sa nemôže trénovať v interiéri/ ,tréning odpadáva tréner nahradí cez víkend

Treba si však zakaždým zavolať.Deti treba primerane obliecť k počasiu

              TRÉNINGOVÉ  SKUPINY , TRÉNERI   A  TRÉNINGOVÉ  DNI 

19.4.2021– 4.10.2021

Počas letných prázdnin júl,august sa môže upravovať

                                        Sledujte stránku www.tkmladost.sk-aktuality

DETI DO 10 ROKOV

MJ  –  Martin JEDINÁK 

Šesták,Štofan,Korim,Naď

Po  18.00-19.30

Str. 16.30-18.00

Pi   13.30-15.00

Pohybovka:   Streda 18.00-19.00   FR

 

EK- Krajčíová Ema 

 EK1-Po            15.00-16.30     Piňková,Z.Becková,Daňková,Tajtáková

EK2-Po           16.30-18.00   Mihalovičová,Priesterová, Stanková,Jeníková

EK3-Str          18.00-19.30   Tajtáková,Fialová,Piňková,Jeníková

EK4-Štv         16.30-18.00   Daňková,Piňková,Kandrová,Jeníková

EK5-Pi           14.30-16.00    Kandrová, Z.Becková,Stanková,Fialová

 

LW – Lenka  WIENEROVÁ 

 

LW1- Ut        15.30-17.00    Priesterová,Kandrová, Z.Becková,Daňková

LW2 –Str       15.00-16.30    Žiaková,Janáčiková, Mihalovičová,Priesterová

LW3-Štv       15.00-16.30     Žiaková, Janáčiková ,Stanková, Mihalovičová

Pohybovka: …RF

Pondelok 17.00-18.00   Piňková,Z.Becková,Daňková,Tajtáková, Fialová, Kandrová

Pondelok 18.00-19.00   Mihalovičová,Priesterová, Stanková,Jeníková, Žiaková, Janáčiková

 

LP – Lukáš Pavúr    

Šteiner, Klobušník, Lorinc, Hradický

LP1-Ut     18.00-19.30

LP2-Štv   18.00-19.30

LP3-Pi     18.00-19.30

Ščerbák, Kužma, Mačanga ,Bernáth

2

LP4- Ut   16.30-18.00

LP5- Pi    16.30-18.00

LP6-Ne    18.00-19.30

JE   –  Eva JEDINÁKOVÁ

Je1-Po 15.00-16.30       Jedináková,Lišková,Mlynarčíková, Fialová

Je2-Str 18.00-19.30      Jedináková,  Lišková,  Mlynarčíková,

Je3-Pi  15.00-16.30      Jedináková,Lišková,Mlynarčíková,Tajtáková

 

Je 4 Ut  15.00-16.30      Bérešová,Pučanová,Horvátová,J.Becková

Je 5 Str  16.30-18.00     Bérešová,Pučanová,Horvátová,J.Becková

Je 6 Pi   16.30-18.00     Bérešová,Pučanová,Horvátová,Tokárová

 

MM - MARTINKOVÁ Monika

MM1 Str  16.30-18.00   J.Priesterová,Karalyos,Ferencz,Tokárová

MM2 Štv 16.30-18.00   J.Priesterová,Karalyos,Ferencz,Tokárová

MM3 Ne  16.30-18.00   J.Priesterová,Karalyos,Ferencz,J.Becková

 

JM- Janko MARTINKO

Lipčák,Farkaš,Jašek,Ruščák,Cichanský, Nguyen Brain

JM1 Ut 17.00-18.30

JM2 Str 18.00-19.30

JM3 So  18.00-19.30

 D.Šimková,  Y Nhi Sofia Than,  Talian,  Nguyen Hoang Hai/Daniel

JM4  Po  16.30-18.00

JM5  Štv 18.00-19.30

JM6  So  16.30-18.00

MŠ - MARTINKOVÁ Michaela

Malegová,  Radchenko, Sopko

 MŠ1  Po   18.00-19.30

MŠ2  Štv. 16.30-18.00

MŠ3  So   16.30-18.00

KK - KALAŠOVÁ Kristína

Than Serena, Stančová, Tomaszová, Karčáková

KK1 Ut 16.30-18.00

KK2  Str 16.30-18.00

Kk2  So  18.00-19.30

 

NOVÁ PRÍPRAVKA  K.Kalašová./.M.Martinková ml./

Str…18.00-19.30

Ne …16.30-18.00

 

MLADŠÍ, STARŠÍ ŽIACI, DORAST, HRÁČI NTC

 

MM - MARTINKOVÁ Monika 

MM4 Po  18.00-19.30   Vasilisková,Rišiaňová,Janáčiková ,Gay

MM5 Štv.18.00-19.30    Vasilisková , Rišiaňová , Gay

MM6 Pi   18.00-19.30    Šteinerová, Kissová, Rišiaňova ,Žiaková

 

M.JEDINÁK ….,F.POLYAK….,L.LISÝ

 

 Po  16.00-17.30                 Maruščáková, Jaškiv,Surový,Onofrej…LL

 

 Po  16.00-18.00           Kaťuch, Michalík, Krajčí/NTC/-Sura…2dv.  FP

 Po 17.30-19.30 ../2hod./    Feketeová,Trebuňová, Kalašová,Stolárová

                                           Lábaj, Jerlija, Kožiak, Madej………….3dv.   FP/LL

 Ut   16.00-18.00          Kaťuch,Michalík,Krajčí/NTC/-  FP  1-2dv

 Ut   18.00-19.30          Rendek, Maruščák, Horváth, K.Martinková

                                  Šteinerová, Rišiaňová ,Vasilisková       3dv. …        MJ/LL

 Ut 18.00-19.30           Tink,Onofrej, Polan,  …….RF

Str  15.00-16.30          Feketeová,Trebuňová, Kalašová,Stolárová                                                           Zaicová,M.Martinková

                                 Madej, Kozmová, Gross, Brejžek…….4dv  ……FP/LL

 Str  18.00-19.30         Kaťuch,Michalík,Krajčí/NTC/-  ………..MJ  2dv

 Štv. 16.00-17.30         Kaťuch,Michalík,Krajčí/NTC/-

                                 Sura, Jerlija, Lábaj, Kožiak…..  3dv.  ….    FP/MJ

Štv. 17.30-19.30 /2hod./ Madej, Kozmová, Gross, Brejžek

                                     Horváth, K.Martinková, Rendek, Maruščák….3dv…..FP/MJ

Pi     16.30-18.00            Kaťuch, Michalík, Krajčí /NTC /……2dv  ….MJ

Pi     18.00-19.30             K.Martinková , Gross, Brejžek,……    2dv ….MJ

Pi     18.00-19.30            M.Martinková, Zaicová, Kožiak, Kozmová

                                     Maruščáková, Jaškiv…………………  .2dv…  LL

Ne :  18.00-19.30            Tink, Surový, Polan,Vízi  …….RF

 

POHYBOVKY:  RF

Utorok:

17.00-18.00……Šteinetrová,Rišiaňová,K.Martinková,Maruščák,Rendek,Horváth, Štofan

Streda

16.30-17.30/18.00/……Gross,Kozmová,Madej, Kalašová, Zaicová, M.Martinková

18.00-19.00………….. Horváth, Maruščák , Šesták, Naď, Mihalovičová,/ Korim/

 Štvrtok:

17.30-18.30….. ……… Lábaj, Jerlija, Kožiak, Sura,Trebuňová,Kalašová

  Piatok:

 

 

16.30-17.30………….Gross,Kozmová,Madej,Brejžek,K.Martinková,Zaicová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenisový  klub  MLADOSŤ  Košice , Popradská  84 , 040 11  Košic

 5.10.2020– 14.4.2021  zimný rozvrh hala 

 

ZÁKAZ  VSTUPU  RODIČOV  DO HALY.  VO VNÚTORNÝCH PRIESTOROCH       CHODBA, ŠATŇA, HALA,WC…POUŽÍVAŤ RÚŠKO.   Do odvolania.

                                           

MJ  –  Martin JEDINÁK- František Polyak /Po,Štv,Pi,Ne/

NTC hráči Kaťuch,Michalík,Krajčí

Po:   8.00- 9.30  Krajčí, …9.30-11.00 Kaťuch,…10.30-12.00 Michalík

      19.00-20.30 Kaťuch,Michalík,Krajčí

Ut:   8.00-9.30   Michalík,   9.30-11.00 Kaťuch+spa

     16.30-18.30  Kaťuch,Michalík,Krajčí + Bottlík

Str: 7.00-  8.30   Krajčí,  8.30-10.00  Kaťuch

     19.00-20.30   Kaťuch,Michalík,Krajčí

Štv: 8.00-9.30    Michalík-spar.,… 9.30-11.00  Kaťuch

      18.30-20.30  Kaťuch,Michalík,Krajčí+ Bottlík

Pi:   8.00-10.00   Kaťuch,Michalík,Krajčí+ spar.

       18.30-20.00 Kaťuch,Michalík,Krajčí…..BARCA

Ne:   8.00-  9.30  Kaťuch,Michalík,Krajčí+ Bottlík

       14.30-16.30  Kaťuch,Michalík,Krajčí

 

František Polyak

 Sura, Jerlija, Lábaj,Bottlík

Po  19:00-20:30  

Str. 19.0020.30......BARCA 

Lábaj aj Pi 18.30-20.00 v LL         

Sura  Ut  10.0011.30    /Sura,Jerlija,Feketeova-OŠG/…IT

          Str.10.00-11.30 / Sura-Trebuňova/

          Štv.11.30-12.30  + Surova….BARCA

          Pi  10.30-11.30  + Surova….BARCA       

Pi: 10.00-11.30 /Trebuňová,Kalašová,Feketeová,Jerlija,Bottlík/….OŠG…IT

 

František Polyak

Trebuňová,Kalašová,Stolárová Feketeová,

Zaicová,M.Martinková aj v LL   štv.

Str: 17.30-19.00…… Trebuňová,Kalašová,Stolárová Feketeová ….Barca

Ne: 9.30-11.00           Trebuňová,Kalašová,Stolárová Feketeová,

                                    Zaicová,M.Martinková……………………..KEŽ    

 

MJ  –  Martin JEDINÁK

Gross /aj v LL str./, Kozmová /aj v LL ut.,štv./,Brejžek…/aj v LL str./

K.Martinková -L.Horváth,J. Rendek,T.Maruščák….aj v LL

 

Po: 17.30 - 19.00   Gross, K.Martinková, L.Horváth

Pi : 14.30-16.00     Gross, Kozmová, Brejžek……….BARCA

Ne: 18.00-19.30     L.Horváth, J. Rendek,.K.Martinková,T.Maruščák

 

MJ  –  Martin JEDINÁK

Šesták, Štofan, Korim, Naď

Ut: 18.30-20.00

Pi:  17.00-18.30...Barca

Ne: 16.30-18.00

 

LL – LISÝ  Lukáš

Brejžek,Kozmová,Gross, M.Martinková,Zaicová,Jaškiv,Maruščákova,Surový

Kožiak,Lábaj, Madej

Rendek, T.Maruščák, Ambrózová aj v MM

 

Po:  18.30-20.00   Rendek, T.Maruščák, Ambrózová………BARCA

Ut:  15.30-17.00   Madej,  Kozmová……BARCA      potom 17.15-18.30 kondička 

Str: 15.00-16.30    Brejžek, Gross , Maruščákova , Jaškiv…DRANAM

Štv: 17.30-19.00   M.Martinková, Zaicová, Kožiak, Kozmová…..BARCA

Pi: 18.30-20.00     Kožiak,Lábaj, Madej……Kež.

So: 9.00-10.30!!!    Maruščákova ,Jaškiv,Surový….Barca

MARTINKOVÁ Monika 

Šteinerová,Rišiaňová,Kissová,Vasilisková,Ambrózová aj v LL Po

Janáčiková,Žiaková,Gay  v EK,LW

 

 Pon:  17.30-19.00       Šteinerová,Rišiaňová,Kissová, Janáčiková

 Ut:    18.30-20.00        Rišiaňová,Vasilisková, Žiaková,Gay

 So:     9.00-10.30        Šteinerová,Rišiaňová, Vasilisková, Ambrózová

Lenka  WIENEROVÁ,   RUŠČIN Fr. 

Onofrej,Tink, Straková, Polan, Surový…aj v LL 

Str :     19:00-20:30     Onofrej,Surový,Tink, Polan…..RF

So :     12:00-13:30      Vii,Onofrej,Tink,Polan……LW

 

  Lenka  WIENEROVÁ ,Ema Krejčíová ,Monika MARTINKOVÁ 

Žiaková,Janáčiková, Mihalovičová,Gay,Piňková, Z.Becková, Daňková, Stanková,

M.Priesterová,L.Jeníková,E.Kandrová,  -I.Tajtáková,T.Fialová aj v JE

 

Ut: 15.00-16.30    Piňková, Becková, Daňková, Tajtáková…………..LW

Ut. 17.00-18.30    Mihalovičová ,M.Priesterová, Stanková,Jeníková……..EK-BARCA

Str:15.00-16.30     Žiaková,Janáčiková, Mihalovičová,Priesterová, ….LW

Štv:15.00-16.30    Piňková, Daňková, Kandrová, Jeníková ……………..EK

 Pi: 14.30-16.00    Stanková, Fialová ,Kandrová Becková…………...EK

 

So: 10.30-12.00    M.Priesterová ,Kandrová Becková, Daňková ,

                              Tajtáková, Fialová……………………………………………..LW/EK

Ne 13.00-14.30     Žiaková,Janáčiková, Mihalovičová, Gay ,

                              Stanková,Jeníková, Piňková,…………………………………..EK/MM

Lukáš PAVÚR

Šteiner, Klobušník, Lorinc,N.Hradický

   Str :   16.30-18.00    Kež

   Štv:   15.30-17.00    Kež.

   Ne :   16.30-18.00    BARCA

 

JE- Jedináková Eva

N.Jedináková, Lišková, Mlynarčiková, Y Nhi Sofia Than,

Bérešová, J.Becková , Pučanová, Horvátová

Tokárová,J.Priesterová, E.Karalyos

Po: 16.00-17.30   N.Jedináková, Lišková ,Tajtáková , Fialová

Str: 14.30-16.00   N.Jedináková, Lišková, Mlynarčiková, Y Nhi Sofia Than

Str: 16.00-17.30   Bérešová, J.Becková , Pučanová, Horvátová

Štv:  17.00-18.30  Horvátová, Tokárová,J.Priesterová, E.Karalyos

Pi:   16.00-17.30  J.Becková ,Tokárová, J.Priesterová, E.Karalyos

Pi:   17.30-19.00   Mlynarčiková, Y Nhi Sofia, Than ,Bérešová, , Pučanová

So:  14.00-15.30   Tokárová, J.Priesterová, E.Karalyos…+chlapci 

So:  16.30-18.00   N.Jedináková, Lišková, Mlynarčiková, Y Nhi Sofia Than

                              Bérešová, J.Becková , Pučanová, Horvátová……….JE/KK

 

Kristína KALAŠOVÁ

T.Ščerbák, F.Kužma, Š.Mačanga,Bernáth.

 Štv.16.30-18.00...ZMENA

 Pi:  16.00-17.30

 So: 14.00-15.30…    T.Ščerbák, F.Kužma, Š.Mačanga,Bernáth    +                                 Tokárová, J.Priesterová, E.Karalyos…….. KK/JE                  

 

Janko MARTINKO

D.Šimková, R.Biznár,V.Lučkai-,Nguyen Hoang Hai/Daniel.. v JE v sobotu

 

Ut 18.30-20.00        D.Šimková, R.Biznár,V.Lučkai,Nguyen Hoang Hai/Daniel..Barca          

Ne: 18.00-19.30      D.Šimková, R.Biznár,V.Lučkai,Nguyen Hoang Hai/Daniel….Kež. 

 

  

PRÍPRAVKA 2020/21 poplatok 55€/

K.Kalašová,M.Martinková,J.Martinko,E.Jedináková

 

S.Biznárová,L.Malegová,D.Tomaszová,V.Radchenko,A.Shmid,S.Than,K.Dlugošová,

L.Handlovičová,B.Bottlíková,L.Lukáčová,L.Karčáková,S.Stančová

S,Lipčák,R.Farkaš,S.Jašek,R.Ruščák,M.Ferencz,NguyenBrian,D.Košlab,A.Nychyporuk,P.Podracký ,M.Králik,N.Sopko,j.Cichanovský

 Zmenene rozdelené do viacerých skupin..odoslane sms

Streda  17.30-19.00  tenis-hala

Piatok  16.00-17.00  pohybovka ZŠ

Nedeľa  16.30-18.00 tenis -hala

 

ZÁKAZ VSTUPU RODIČOV DO HALY.VO VNÚTORNÝCH PRIESTOROCH CHODBA ŠATŇA POUŽÍVAŤ RÚŠKO.

 

 

Pohybovky len pre vybraných hráčov...rozdelených do 5 členných skupín....viď nástenka

 

 

 

 

Pohybovky –kondičky: ...toto rozdelenie momentálne  je zrušené......október,november 2020- HALA KEŽMARSKÁ

Utorok 17.00-18.30  Kežmarská   RF

Z.Kalašová,Trebuňová,Kozmová,Madej,Brejžek,Gross,Horváth,Rendek, K.Martinková, Ambrózová

Utorok 17.00-18.30  Kežmarská   MJ

Rišiaňová,Maruščák,Šteinerová,Janáčiková,Žiaková,Šesták,Naď,Štofan,Korim

 

Piatok 16.00-17.00 JM

Prípravka

Piatok 16.00-17.00 RF

Piňková,z.Becková,Daňková,Jeníková,Stanková,Kandrová,Šteiner,Klobušník,Lorinc,Hradický

 

Sobota:  15.30-16,30  JM/Je.....1dv

N.Jedináková, Lišková, Mlynarčiková, Y Nhi Sofia Than,Bérešová, J.Becková , Pučanová, Horvátová

Tokárová,J.Priesterová,E.Karalyos,T.Ščerbák,F.Kužma,Š.Mačanga,Bernáth,

Tajtáková,Fialová,Mihalovičová,M.Priesterová

Sobota:  15.30-16,30  MJ....2.dv

Z.Kalašová,Trebuňová, Maruščáková ,Kozmová,Madej,Brejžek,Gross,Horváth,Rendek,K.Martinková,

Rišiaňová,Maruščák,Šteinerová

 

Nedeľa:  11.00-12,30  JM,MJ...2dv

Zaicová,Trebuňová,Kalašová,M.Martinková,Sura,Jerlija,Lábaj,Kožiak,Ivan,Madej,Brejžek

Kozmová,Gross,Horváth,Rendek, K.Martinková, Rišiaňová, Maruščák, Šteinerová,Žiaková

 

NEZARADENÍ HRÁČI  a nesúťažnní hráči

Jaškiv,Surový,Gay,Onofrej,Tink,Polan,Šimková,Biznár,Lučkai,Daniel Nguyen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohybová   príprava   pre  všetkých  členov   klubu  bude  prebiehať v telocvični  ZŠ Kežmarská 28  pod  vedením kondičného trénera Fr. RUŠČINA a Jána MARTINKA  v  dňoch   podľa  rozpisu  .

V prípade pokiaľ nás škola nebude môct kvôli covidu pustiť do telocvične budeme iformovať o inej alternatíve .

 

 Pondelok :17:00- 18:30    

Bérešová,Pučanová,J.Becková,Tokárová,J.Priesterová,Karolyos,

 Horvátová,Šimková,Mullerová, Ščerbák,Kužma,Bernáth,Mačanga

                                                       ………..Veľká telocvičňa   JM 

        

  Sura, Jerlija, Lábaj, Zaicová, Trebuňová,Kalašová,M.Martinková,

    Kozmová, Madej, Brejžek,           ………….Veľká telocvičňa   RF          

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Utorok :17:00- 18:30        Z.Kalašová, Trebuňová,Kozmová, Madej, Ivan, Brejžek,Gross

Malá telocvičňa    RF           Horváth, Rendek, K.Martinková, Rišiaňová, Vasilisková

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Streda:17:00- 18:30        Mihalovičová, Štofan, Korim, Šesták, Naď, Piňková,Tajtáková,

Veľká telocvičňa   RF,JM   Priesterová, Jeníková,Z.Becková,Daňková,Kandrová, Janáčiková, Stanková,Žiaková, Gay, Jedináková, Mlynarčíková,Than Sofia ,Fialová

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Štvrtok:17:00- 18:00           Kožiak, Madej, Brejžek,Gross , Horváth, Rendek,

                                               Maruščák, K.Martinková, Rišiaňová, Šteinerová

Malá  telocvičňa    RF         

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Piatok k :16:00- 17:00       PRÍPRAVKA…………………………..

Veľká telocvičňa RF,JM     

 

Piatok k :17:00- 18:30             Hradický,Šteiner,Lorinc,Klobušník,Horvátová ,Biznár,Lučkai, Lišková, Nguyen Hoang Hai/Daniel/               Veľká telocvičňa   JM

 Kozmová,Gross, Brejžek, Madej ,Kožiak,Ivan,  Rendek,Jaškiv

  Ambrózová, Maruščák, Horváth,  K.Martinková,  Rišiaňová                                                                                                …………. Veľká tělocvična  RF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celoslovenské finále súťaže Detský Davis cup a Fed cup

do 10 rokov  (1.10.-3.10. 2020)

 

        Príprava bude prebiehať v dňoch od 23.9.-29.9 2020 v hale na Kežmarskej ulici

Prosíme rodičov, aby do haly zabezpečili deťom čistú tenisovú obuv !!! (odporúčaná tenisová obuv s označením Allcourt)

 

Hráči:Maruščák T., Štofan D., Korim S., Šesták S., Naď S.

Rišiaňová B., Janáčiková P., Šteinerová S., Žiaková L., Mihalovičová S.,

  + sparing - K. Martinková, L. Horváth

 

Streda: 23.9.2020

16,30-18,00 – Rišiaňová, Janáčiková, Šteinerová, Žiaková, Mihalovičová + Katka

18,00 – 19,30 –Maruščák, Štofan, Korim, Šesták Naď + Lukáš

 

Štvrtok: 24.9.2020

16,30-18,00 – Maruščák, Štofan, Rišiaňová,Janáčiková,Šteinerová+ Lukáš

18,00 – 19,30 – Korim, Šesták, Naď, Žiaková, Mihalovičová.+ Katka

 

Piatok: 25.9.2020

16,30-18,00 -Šteinerová, Žiaková, Mihalovičová, Šesták, Naď

18,00 – 19,30 – Rišiaňová, Janáčiková, Maruščák, Štofan, + Katka, Lukáš

 

 

TRÉNINGY PRE DETI DO 8 ROKOV...DC,FC

Od 21.-25.septembra 2020

Pondelok 15.30-17.00  Je/EK

Fialová,Tajtákova, N.Jedináková,N.Lišková, E.Mlynarčíková

J.Lorinc, Š.Šteiner,M.Klobušník

Pondelok 17.00-18.30   KK/Je

A.Horvátová,J.Priesterová,E.R.Karalyos, S.Tokárová

O.Bernáth, Š.Mačanga,T. Ščerbák, F.Kužma

Utorok 15.30-17.00...Je

B.Bérešová,J.Becková, L.Pučanová, A.Horvátová, N.Lišková,M.Klobušník

Streda 15.30-17.00..Je

Fialová,Tajtákova, N.Jedináková ,J.Lorinc, Š.Šteiner, M.Klobušník

Streda 17.00-18.30..Je

Priesterová,E.R.Karalyos, O.Bernáth, Š.Mačanga,T. Ščerbák, F.Kužma

Štvrtok 17.00-18.30

B.Bérešová,J.Becková, L.Pučanová, , E.Mlynarčíková, A.Horvátová,S.Tokárova

Piatok 15.30-17.00

B.Bérešová,J.Becková, L.Pučanová, N.Jedináková

Piatok 17.00-18.30

 

Fialová,Tajtákova, N.Lišková, E.Mlynarčíková, J.Lorinc, Š.Šteine

 

 

 

 

 

 

 

Tenisový  klub  MLADOSŤ  Košice , Popradská  84 , 040 11  Košice

                                      ROZDELENIE- SEPTEMBER 2020

             

SEPTEMBER  od 31.8.- 4.10.2020  vonku         

 od   31.8.- 20.9.2020…….  tenis………………všetci

 od   21.9.- 4.10 2020……… len pohybovky…..všetci

 

od   21.9.-25.9…….deti do 8 r.  tenis.tréningy vid rozpis tréningov!!!

Budú hrať DC,FC 26.-27.9.2020

 

od   21.9.- 29.9.  ….  vybrané deti do 10 r. tenis.tréningy pre  postupujúce deti do               BA…neskôr  rozpis

 

od 21.9.- 4.10. 2020 budú pohybové hry pre všetky klubové deti každý deň v čase

od 16.00-18.00 !!!

Zúčastňonať sa majú povinne všetci namiesto tenisových tréningov min.3x do týždňa ,môžu každý deň. Je to príprava na zimné obdobie.

 

Tréningy prípravky prebiehajú plynule celý mesiac od 31.8. až do 4.10.2020…potom dostanú rozvrh do haly na zimu.

 

INDIVIDUÁLNE TRÉNINGY v septembri sa môžu dohadovať podľa rozvrhu a voľných hodín.

 

 

POHYBOVKY / RF / od 31.8.-20.9.2020….. len niektorý hráči…..viď rozpis

 

Pondelok 16.30-17.30…………Jerlija,Lábaj,Bottlík, Kožiak Sura,Trebuňová

Utorok     15.00-16.30…………hráči NTC

Utorok     16.30-17.30/JM/……Kozmová,Gross,Brejžek

                                                    K.Martinková,Horvath,Rendek

Streda     17.00-18.30……….    hráči NTC

Štvrt.16.00-17.00/JM/…….   Rišiaňová,Šteinerová,Janáčiková,Žiaková,Mihalovičová

  Maruščák,Štofan,Korim,Šesták,Naď

Piatok     15.30-17.00…….Kalašová,Zaicová,Martinková,Madej

+hráči NTC

 

Títo hráči doplácajú za pohybovku +8 eur /mesiac k tenisovým tréningom

 

Ostatní hráči v čase od 29.8.-20.9.2020 pohybovky nemajú. Od 21.9-4.10.2020 majú všetci len pohybovú prípravu.

 

V SEPTEMBRI PLATÍ JÚNOVI ROZVRH čo sa týka skladby detí, kvôli skorému zotmievaniu sa tréningy presúvajú približne o hodinu skôr, niekde sú aj zmeny.Ď..

 

MJ  –  Martin JEDINÁK- František  Polyak

Naď, Krajči, Michalík, Katuch…hráči NTC –ostáva  doobedňajši rozvrh

Pohybovka Ut: 15.00-16.30  

                     Str 17.00-18.30 + Sura

                     Pi    17.00-18.30

NTC hráči……tenis

Po: 15.00-16.30

Ut: 16.30-19.00/18.30/

Str:15.30-17.00

Štv.17.00-19.00/18.30/

Pi:  17.00-19.00/18.30/

Ne: 15.00-16.30

 

FP-   Polyak František

Sura, Jerlija, Lábaj,Bottlík,Kožiak…..Kalašová,Ivan aj v LL

Po 15.00-16.30          Sura, Jerlija, Lábaj,Bottlík+NTC hráči

Po  16.30-17.30          Kalašová,Ivan  

Po  17.30-18.30         Kožiak,Trebuňová

Ut   13.30-15.00         Kalašová,Trebuňová

Ut  15.00-16.30          Lábaj,Bottlík

Str 17.00-18.30          Jerlija, Lábaj,Bottlík,Kožiak

Štv 14.00-15.30         Kalašová,Trebuňová

Pi   15.00-16.00         Kalašová,Ivan  

Pi    16.00-17.00        Lábaj, Kožiak

 

MJ  –  Martin JEDINÁK

 

Brejžek, Lu.Kozmová-aj v LL,Gross

L.Horváth,J. Rendek, K.Martinková,T.Maruščák,aj v LL

Šteinerová,Rišiaňová,Janáčiková ,Korim  aj v MM

 

MJ3 Pondelok 16.30-18.00   ……    L.Horváth,Rendek,Martinková

MJ4 Utorok     15.00-16.30   ……..  Gross, Martinková

MJ 5 Streda    17.00-18.30   ………  Maruščák ,Šteinerová,Rišiaňová,Janáčiková

MJ 6 Štvrtok  15.30-17.00   ………,Gross,Kozmová,Brejžek

MJ 7 Piatok    15.30 -17.00  ………  Šteinerová,Rišiaňová,Janáčiková,Korim

 

 

  LL – LISÝ  Lukáš

Ivan, Zaicová, Stolárová, Z.Kalašová, M.Martinková, Feketeová, , Gajdošíková, Maruščáková, Madej,Brejžek, Lu.Kozmová,

Jakal,Jaškiv-aj RF,Kožiak aj MJ

Vasilisková,Ambrózová-aj LW

 

LL 1 Po   17:00-18:30                              Maruščáková,Gajdošíková,Jakal,Brejžek

LL 2 Ut   15.30-17.00               Kozmová,Madej

LL 3 Str   14.00-15.30               Brejžek,Horváth

LL 4 Str   15:30-17:00                              Ivan,Martinková,Madej,Kozmová

LL 5 Str   17:00-18:30                              Maruščáková,Gajdošíková,Jaškiv,Jakal

LL 6 Štv  15:00-16:30                              Zaicová,Martinková,Kalašová

LL 7 Štv  15:00-16:30                              Ivan,Kožiak,Feketeová,Stolárová         

LL 8 Štv   16.30-18.00                             Horváth,Rendek,Maruščák                                    

LL 9 Pi     15.30-17.00                            ,Rendek,Ambrózová,Vasilisková

LL10  Pi    17.00-18.30                           Zaicová,Feketeová,Stolárová, M. Martinková, 

                                                                 Kalašová,Koziak

 

 

LW – Lenka  WIENEROVÁ   

 

Straková, Urdzíková,  Polan, Seliga

Onofrej,Surový,Tink,- Vasilisková,Ambrózová aj v LL

 

LW1 –Po         15:30-17:00     Straková, Urdzíková,Surový

LW2 -Str        15:30-17:00      Straková, Urdzíková, Tink

LW3- Štv        15.30-17.00      Vasilisková,Ambrózová,Seliga,Polan

 

 

FR František RUŠČIN

 

RF 2  Ut          16.30-18.00      Onofrej,Surový,Tink,Seliga !!! zmena

RF 1 Štv.         16.30-18.00      Jakal,Jaškiv,Surový,Onofrej

 

 

D E T I    D O     10   R O K O V

 

MM - MARTINKOVÁ Monika

 

MM 1-Po         17.00-18.30   Gay ,Štofan, Žiakova,  Šesták

MM 2-Ut         17:00-18:30   Gay,Mihalovičová, Janáčiková ,Korim

M M3-Str       17:00-18:30   Žiakova Šesták,Štofan,Naď

M M4-Štv       16:30-18:00   Naď,Stanková,Piňková,Priesterová

MM 5-Štv        17:00-18:30   Šteinerová, Rišiaňová,Mihalovičová,Žiaková

M M6-Pi         16:30-18:00   Šesták,Štofan,Žiakova,Motýľ

 

EK- Krajčíová Ema 

 

EK1-Po           15.00-16.30   Naď,Mihalovičová,Motýľ,Piňková

EK2-Po           16.30-18.00   Kandrová, Stanková,Daňková,Becková

EK3-Ut           15.30-17.00   Stanková,Becková,Priesterová,Jeníková

EK4-Ut           17.00-18.30   Daňková,Piňková,Kandrová,Motýľ

EK5-Štv         15.00-16.30    Kandrová ,Daňková,Becková,Hradický

 

 

 

 

 

 

JE   –  Eva JEDINÁKOVÁ

Priesterová,Jeníková aj v EK, Tajtáková, Fialová, Šteiner, Klobušník, Lorinc, N.Jedináková

 

 JE1  Po           15.30-17.00    Priesterová,Jeníková,Tajtáková,Fialová

 JE2  Po           17.00-18.30    Lorinc,Šteiner,Klobušník,Lišková

 JE3 Ut            15.00-16.30   Šteiner,Klobušník,Lišková,Jedináková

 JE 4 Štv          14.30-16.00    Lorinc,Klobušník,Lišková,Jedináková

 JE5  Štv          16.00-17.30   Tajtáková,Fialová, Jeníková, Šteiner,

 JE5  Pi            15.30-17.00   Tajtáková,Fialová,Lorinc,Jedináková,Hradicky

 

JE   –  Eva JEDINÁKOVÁ

J.Becková,Bérešová,Pučanová,Mlynarčíková

 JE6 Str        15.30-17.00  J.Becková,Bérešová,Pučanová,Mlynarčíková    

 JE7 Pi         17.00-18.30  J.Becková,Bérešová,Pučanová,Mlynarčíková    

 JE8 Ne       15.30-17.00  J.Becková,Bérešová,Pučanová,Mlynarčíková    

         

JM- Janko MARTINKO

Mullerová,D.Šimková, Y Nhi Sofia Than,  V.Lučkai

 

Str  15.30-17.00

Ne  15.30-17.00 

 

JM Janko MARTINKO

Arvay,Biznár,Sčerbák ,Nguyen Hoang Hai/Daniel

 

Str 17.00-18.30

Ne  14.00-15.30 

 

KK – Kristína Kalašová

Bernáth, Kužma, Mačanga,Hradický

 

MG1  Ut .16.30-18.00  

MG3  Ne  15.30-17.00 

 

KK- Kristína Kalašová  

Horváthová, Tokárová, Karolyos ,J.Priesterová

 

  Ut. 15.00-16.30  

  Ne  14.00-15.30 

 

PRÍPRAVKA + školička: K.Kalašová,M.Martinková,E.Jedináková

 

 

  Str. 17.00-18.30  

  Ne  17.00-18.30 

 

  Pi:  16.00-17.00    pohybovka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETNÉ   TRÉNINGY-OPRAVA

Platí   od 6.7.do 30.8.2020

Do 5.7. platí jarný rozvrh!

NTC TEAM  ostávajú v platnosti

 

DORAST: 2x do týždňa

Po 15.00-16.30........NTC chlapci +Sura,Jerlija ,Lábaj,Bottlík....FP

Štv. 10.30-12.00    ....Sura,Lábaj,Kožiak,Bottlík,Jerlija +Trebuňová,Kalašová....FP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ut. 10.30-12.00  LW/RF

Onofrej,Surový,Tink,Seliga,Ogundeji,Urdzíková,Straková,Polan

Štv. 10.30-12.00..LW/RF

Onofrej,Surový,Tink,Seliga,Ogundeji,Urdzíková,Straková,Ambrózová

Str.9.00-10.30....LL

Martinková M.,Zaicová,Kalašová,Feketeová,Kožiak,Ivan,Madej,Kolodźejová

Pia.  10.30-12.00..LL/MJ 4dv. oprava

Martinková M.,Zaicová,Kalašová,Feketeová,Stolárová,Ivan,Madej,Kolodźejová,

Kozmová,Maruščáková,Gajdošíková,Jakal,Jaškiv

STARŚÍ a MLADŚÍ ŽIACI.. 2x do týždňa

Pon. 18.00-19.30 .MJ/LL...........Brejžek,Dióosy,Kozmová,Cinkaničová,Gross,

Maruščáková,Gajdošíková,Jakal,Jaškiv

 

 

Ut. 16.00-17.30!!!  LL...oprava

Martinková,Horváth,Rendek,Kolodžej,Maruščák,Ambrózová,Vasilisková

Štv. 18.00-19.30 !!! oprava MJ/LL...Brejžek,Dióosy,Cinkaničová,Gross,

Martinková,Horváth,Rendek,Kolodžej

 

DETI DO 10 rokov

1.Pohybovka Štv.18.00-19.00..JM

Maruščák,Šesták,Naď, Štofan,Korim, Rišiaňová,Šteinerová,Žiaková,Janáčiková Piňková,Mihalovičová,Fialová,Tajtáková, Klobušník,Šteiner,Lorinc,Jedináková,Lišková

2.Pohybovka Pi 16.00-17.00...JM.....Prípravka, skupiny M.Galajdu,  Je

Bérešová,Becková,Pučanová,Mlynarčíková

Horvátová,Tokárová,Karolyos,Vasiľáková,J.Priesterová

Hradický,Bernáth,Kužma,Mačanga,...

Prípravka -A.Shmitd,D.Tomaszova,L.Melegova,R.Rusčák,E.Exelová,R.Farkaš,S.Biznárová,

V.Radchenko ,P.Podracký,.....

3.Pohybovka Pi 17.0-18.00...JM

Mullerová,D.Šimková,YNhi Sofia Than, V.Lučkai

Arvay,Biznár,Sčerbák,NguyenHoangHai  Daniel, Trojčák

Becková,Daňková,Stanková,Kandrová,Priesterová,Jeníková,Motýľ , 

 

 

 

TENISOVÉ TRÉNINGY: 3x do týždňa + pohybovka

Pon.16.30-18.00...MJ/MM

Rišiaňová,Šteinerová,Janáčiková,Gay -Šesták,Naď,Mihalovičová

Streda .18.00-19.30...MJ/MM..TVRDÉ LOPTY!!!

Vasilisková,Maruščák, Rišiaňová, Šteinerová, Gay, Motyľ-

Janáčiková,Žiaková, Korim,Štofan

Piatok 18.00-19.30..MJ/MM

Rišiaňová,Šteinerová,Žiaková,Mihalovičová- Korim,Štofan,Šesták,Naď

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Pon. 18.00-19.30.. EK/MM

Becková,Daňková,Kandrová,Piňková,Stanková,Priesterová,Jeníková,Motýľ

Ut.17.30-19.00!!!...oprava    MM/EK

Becková,Daňková,Kandrová, Jeníková- Žiaková, Korim, Štofan

Str.16.30-18.00... EK/Je

Becková,Daňková,Kandrová, ,Piňková,Stanková, -  Klobušník, Šteiner,Lorinc

Štv.16.30-18.00... MM/EK

Piňková,Stanková,Priesterová - Janáčiková,Mihalovičová,Šesták,Naď

Piatok 15.30-17.00.. MM...potom pohybovka 17.00-18.00

Priesterová, Jeníková,Motýľ – Fialová, Tajtáková,Hradický

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Pon.16.30-18.00... Je/EK

Fialová, Tajtáková,Hradický-Klobušník, Šteiner, Lorinc, Jedináková,Lišková

Ut.15.00-16.30... Je

Jedináková,Lišková – Bérešová,Becková,Pučanová,Mlynarčíková

Štv.16.30-18.00... Je/EK

Fialová, Tajtáková-Klobušník,Šteiner,Lorinc, Jedináková,Lišková,Hradický

Štv. 18.00-19.30... Je

Bérešová,Becková,Pučanová,Mlynarčíková

Pi. 17.00-18.30... Je......predtým pohybovka 16.00-17.00

Bérešová,Becková,Pučanová,Mlynarčíková

.................................................................................................................

Ut..16.3,-18.00  JM

Mullerová,D.Šimková,YNhi Sofia Than, V.Lučkai

Ut..18.00-19.30  JM

Arvay,Biznár,Sčerbák,NguyenHoangHai  Daniel, Trojčák

Piat.18.00-19.30..JM..........predtým pohybovka17.00-18.00

Mullerová,D.Šimková,YNhi Sofia Than, V.Lučkai

Arvay,Biznár,Sčerbák,NguyenHoangHai  Daniel, Trojčák

...........................................................................................................

M.Galajda, K.Kalašová

Horvátová,Tokárová,Karolyos,Vasiľáková,J.Priesterová

Hradický,Bernáth,Kužma,Mačanga,...

Pondelok 16.30-18.00

Streda 16.30-18.00

Piatok 16.00-17.00 ....POHYBOVKA

 

 

 

 

PRÍPRAVKA 2020...M.G....K.K

A.Shmitd, D.Tomaszova,L.Melegova,R.Rusčák,E.Exelová,R.Farkaš,S.Biznárová,

V.Radchenko ,P.Podracký

Pondelok18.00  -19.30

Streda       18.00 -19.30

 

Piatok 16.00-17.00 ....POHYBOVKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              TRÉNINGOVÉ  SKUPINY , TRÉNERI   A  TRÉNINGOVÉ  DNI

 

27.4.2020 – 4.10.2020   

Počas letných prázdnin júl,august sa bude upravovať

 

POKYNY PRE RODIČOV A HRÁČOV- nariadenie ÚVZ SR

 

-TRÉNINGY PREBIEHAJÚ  - BEZ PRÍTOMNOSTI RODIČOV a INÝCH osob !!!!!!!

/Rodič bez výnimky !!!donesie hráča a hneď opustí športový areál,po tréningu ho vyzdvihne/.Všetci musia mať rúška. Deti počas tréningu ho dávajú dole.

-POČAS TRÉNINGU NESMÚ DETI POUŽÍVAŤ ŠATNE ani  UMÝVARNE, taktiež

  detské ihrisko.Preto dieťa použije pred tréningom toaletu DOMA!

-Dieťa po tréningu si rodič vyzdvihne  a opustí športový areál.

-Hráč na začiatku aj na konci tréningu si vydezinfikuje ruky! Dezinfekcia je pri dvorci.

-Hráč,ktorý nevykonáva športovú činnost ma na sebe rúško a dodržuje odstup 2m.

-Hráč musí v plnom rozsahu plniť pokyny trénera

-Hráč nastúpi na tréningový proces ZDRAVÝ !

- V prípade dažďa /nakoľko sa nesmú použiť vnútorné priestory/,tréning odpadáva!   /može sa nahradiť v sobotu /-zabezpečuje tréner

 POHYBOVÁ PRÍPRAVA DETÍ v mesiaci máj,jún –NEBUDE!!!

 Okrem  vybraných hráčov.

 

MJ  –  Martin JEDINÁK- František  Polyak

Naď, Krajči, Michalík,Katuch…hráči NTC –dostanú rozvrh od trénera

Pohybovka Ut: 16.00-17.30 + Sura

                     Str 17.00-18.30 +Sura

                     Pi    15.00-16.30 +Sura

 

FP-   Polyak František

Sura, Jerlija, Lábaj,Bottlík,Kožiak…..Kalašová,Ivan aj v LL

Po 15.00-16.30          Sura, Jerlija, Lábaj,Bottlík,+NTC hráči

Po  16.3018.00          Kalašová,Ivan   /1/2/ spolu

Po  17.30-19.00         Kožiak,Trebuňová

Ut 16.00-17.30          Lábaj,Bottlík

Str 18.00-19.30          Jerlija, Lábaj,Bottlík,Kožiak

Štv 18.00-19.30         Kalašová,Trebuňová

Pi   15.30-17.00         Kalašová,Ivan   /1/2/ spolu

Pi    16.30-18.00        Lábaj, Kožiak

Pohybovka: Pon. 16.30-18.00  Jerlija, Lábaj,Bottlík,Kožiak,Lukáčová

V prípade záujmu aj v sobotu!

 

MJ  –  Martin JEDINÁK

MJ3 Pondelok 18.00-19.30   ……    L.Horváth,Kolodžej,Rendek,Martinková

MJ4 Utorok    15.00-16.30   ……..   Cinkaničová,Gross, Martinková

MJ 5 Streda    18.00-19.30   ………  Maruščák ,Šteinerová,Rišiaňová,Janáčiková

MJ 6 Štvrtok  18.00-19.30   ………  Cinkaničová,Gross,Kozmová,Brejžek

MJ 7 Piatok    18.00 -19.30  ………  Šteinerová,Rišiaňová,Janáčiková,Korim

 

Pohybovka: Ut. 17.30-19.00 ….. Kozmová,Gross,Cinkaničová,K.Martinková,Horváth

V prípade záujmu aj v sobotu!

 

  LL – LISÝ  Lukáš

LL 1 Po   18:00-19:30                              Maruščáková,Gajdošíková,Jakal,Brejžek

LL 2 Ut   16.00-17.30                               Kolodžejová,Kozmová,Diossy,Madej

LL 3 Str   15.00-16.30                               Diossy,Brejžek,Horváth

LL 4 Str   16:30-18:00                              Ivan,Martinková,Madej,Kozmová

LL 5 Str   18:00-19:30                              Maruščáková,Gajdošíková,Jaškiv,Jakal

LL 6 Štv  15:00-16:30                              Zaicová,Martinková,Kalašová,Kolodžejová

LL 7 Štv  16:30-18:00                              Ivan,Kožiak,Feketeová,Stolárová         

LL 8 Štv   18.00-19.30                            Horváth,Kolodžej,Rendek,Maruščák  

LL 9 Pi      15.30-17.00                             Kolodžej,Rendek,Ambrózová,Vasilisková

                         

LL10  Pi     18.00-19.30                           Zaicová,Feketeová,Stolárová, M. Martinková, 

                                                                 Kalašová,Kolodžejová

                                                                                    

Pohybovka:   Pi.16.30-18.00 len pre Kalašová,Kolodžejová,Zaicová,M.Martinková,Madej

V prípade záujmu aj v sobotu!

 

LW – Lenka  WIENEROVÁ   

LW1 –Po         15:30-17:00     Straková, Urdzíková, Fedáková,Surový

LW2 -Str        16:00-17:30      Straková, Urdzíková, Fedáková, Tink

LW3- Štv        15.30-17.00      Vasilisková,Ambrózová,Seliga,Polan

FR František RUŠČIN

RF 1 Štv.         18.00-19.30      Jakal,Jaškiv,Surový,Onofrej

RF 2 Pi            18.00-19.30      Onofrej,Surový,Tink,Seliga

                     

D E T I    D O     10   R O K O V

MM - MARTINKOVÁ Monika

MM 1-Po         18.00-19.30   Gay ,Štofan, Korim        

MM 2-Ut         18:00-19:30   Gay,  Žiaková ,Mihalovičová,Janáčiková

M M3-Str        18:00-19:30   Korim, Šesták,Štofan,Naď

M M4-Štv       16:30-18:00   Šesták,Naď,Piňková,Stankova

MM 5-Štv        18:00-19:30   Šteinerová, Rišiaňová,Mihalovičová,Žiaková

M M6-Pi         17:00-18:30   Šesták,Štofan,Žiaková,Motýľ

EK- Krejčíová Ema 

 

EK1-Po           16.30-18.00   Naď,Mihalovičová,Motýľ,Piňková

EK2-Po           18.00-19.30   Kandrová, Stanková,Daňková,Becková

EK3-Ut           16.30-18.00   Stanková,Becková,Priesterová,Jeníková

EK4-Ut           18.00-19.30    Piňková,Kandrová,Motýľ

EK5-Štv         15.00-16.30    Kandrová, ,Daňková,Becková,Priesterová 

JE   –  Eva JEDINÁKOVÁ

 JE1  Po           16.30-18.00    Priesterová,Jeníková,Tajtáková,Fialová

 JE2  Po           18.00-19.30    Lorinc,Šteiner,Klobušník,Lišková

 JE3 Ut            16.30-18.00   Šteiner,Klobušník,Lišková,Jedináková

 JE 4 Štv          14.30-16.00    Lorinc,Klobušník,Lišková,Jedináková

 JE5  Štv          18.00-19.30   Tajtáková,Fialová, Jeníková, Šteiner

 JE5  Pi            16.30-18.00   Tajtáková,Fialová,Lorinc,Jedináková

JE   –  Eva JEDINÁKOVÁ

JE6 Str             15.00-16.30  Z.Becková,Bérešová,Pučanová,Mlynarčíková    

 JE7 Pi              18.00-19.30  Z.Becková,Bérešová,Pučanová,Mlynarčíková    

 JE8 Ne             16.30-10.00  Z.Becková,Bérešová,Pučanová,Mlynarčíková    

JM- Janko MARTINKO

Mullerová,D.Šimková, Y Nhi Sofia Than,  V.Lučkai

Str 16.30-18.00

Ne  16.30-18.00 

JM Janko MARTINKO

Arvay,Biznár,Trojčák,Sčerbák ,Nguyen Hoang Hai/Daniel

Str 18.00-19.30

Ne  18.00-19.30 

MG Martrin Galajda

Bernáth, Kužma, Mačanga, Šimunská,Vasiľáková

MG1  Ut .16.30-18.00  

MG3  Ne  16.30-18.00  

MG Martrin Galajda

Horváthová, Tokárová, Fedák, Karolyos ,Adamčík,/J.Priesterová/…2dv.

  Ut. 15.00-16.30  

  Ne  15.00-16.30 

PRÍPRAVKA + školička: M.Galajda

Farkaš, Biznárová, Lipčák, Urbán………

  Str. 17.30-19.00  

  Ne  18.00-19.30 

 

OZNAMY :

 

Pohybová   príprava   kvôli opatreniam hygienika korona vírusu na mesiace máj,jún  - NEBUDE!

 

Kondičná /pohybová/príprava bude prebiehať , ale len pre vybraných hráčov viď.rozpis

 

 

 

 

 

 

 

           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.10.2019 – 12.4.2020  zimný rozvrh hala

Tréningy sa uskutočňujú v hale Kežmarskej,v Barci a na DRANaMe  podľa rozvrhu.

Pohybová a  a kondičná príprava v ZŠ Kežmarská 28.                                         

Individuálne tréningy sú rozdelené a treba ich prekonzultovať s trénerom , pozrieť na grafickom rozvrhu.

MJ  –  Martin JEDINÁK

 Sura, Jerlija, Lábaj, Naď, Krajčí,Michalík

MJ  1   Po  18:30-20:30   Kežmarská            ….. Jerlija, Naď,Krajčí,Lábaj,Sura,Michalík / 2 dv./

MJ  2   Str. 19:00-21:00   Kežmarská ….. Sura,  Krajčí, Lábaj, Jerlija, Kožiak

Kondičky a pohybovky viď spec.program           

Tréningy v dvojici reprezentantov /individuálne tréningy/…Info tréner

Individuálne tréningy  doobedu Jerlija, Naď,Michalík,Sura…….    info tréner

 

MJ  –  Martin JEDINÁK

L.Horváth,J. Rendek, K.Martinková, F.Kolodžej, T.Maruščák

Šteinerová,Rišiaňová,Janáčiková aj v JE

 

MJ3 Pondelok 15.00-16.30  Barca  ……    L.Horváth,Martinková,Cinkaničová,Gross

MJ4 Streda     15.30-17.00   Kežmarská     L.Horváth, Rendek ,Kolodžej,Martinková

MJ 5 Štvrtok  18.30-20.00   Barca       …    L.Horváth, Rendek , Maruščák ,Kolodžej,

MJ 6 Nedeľa  15.00-16.30   Barca………   Maruščák, Šteinerová,Rišiaňová,Janáčiková

MJ 7 Nedeľa  16.30-18.00   Barca………   K.Martinková,Juríková ,Rendek ,Kolodžej

      Pohybovka   :podľa rozpisu 

Pridelené indiv.tréningy:  Horváth,  K.Martinková, Šteinerová,Kolodžejová,Kozmová,

Štofan

 

  LL – LISÝ  Lukáš

Ivan, Zaicová, Stolárová, Z.Kalašová, M.Martinková, Feketeová, , Gajdošíková,  Kolodžejová, Maruščáková, Madej,Brejžek, Lu.Kozmová, Cinkaničová,Gross ,Jakal,Jaškiv,Kožiak

LL 2 Po   19.00-20.30 Barca                   Ivan,Kožiak,Feketeová,Stolárová

LL 3 Ut   16:00-17:30 Barca                   Jakal,Jaškiv,Brejžek,Gajdošíková

LL 4 Ut   19:00-20:30 Barca                   Ivan, Madej, Z.Kalašová, Lu.Kozmová

LL 5 Str   19:00-20:30 Barca              Madej,Kolodžejová, Lu.Kozmová,Brejžek

LL 6 Štv  15:30-17:00  Kežmarská          Zaicová,Z.Kalašová,Kolodžejová,Martinková   

LL 7 Pi    14.30-16.00   DRANaM            Lu.Kozmová,Dioossy,Cinkaničová,Gross, Dioossy 

 LL8 So     9.30-11.00   Barca             Maruščáková,Jaškiv,Gajdošíková ,/Jakal/

LL9  Ne    17.30-19.00  Kež.                   Brejžek,Diossy,Cinkaničová,Gross

LL10 Ne   19.00-20.30  Kež.                   Zaicová,Feketeová,Stolárová,/Kožiak/

                                                                 M. Martinková, Kolodžejová

    Pohybovka:  podľa rozpisu

 

LW – Lenka  WIENEROVÁ    všetko Kežmarská

Straková, Urdzíková, Dobríková, Polan, Pronina, Seliga

Fedáková,Onofrej,Surový,Tink,… Juríková aj v MJ

Vasilisková,Bencová,Ambrózová

 

LW1 –Po         15:30-17:00     Straková, Urdzíková, Dobríková,Pronina

LW2 -Ut         16:00-17:30      Vasilisková,Bencová,Ambrózová,Seliga

LW3-Ut           17.30-19.00      Fedáková,Onofrej,Surový,Tink

LW4 -Štv        16:00-17:30      Vasilisková,Bencová,Ambrózová,Polan

LW5-Pi           17.00-18.30      Juríková,Fedáková,Onofrej,Surový…tréner M.Martinková

LW 5-So         11:30-13:00      Fedáková,Onofrej,Tink

LW6-So          13.00-14.30      Straková, Urdzíková, Dobríková,Polan,Pronina,Seliga

 

Pohybovka:      Pondelok  17.00-18.00…podľa rozpisu

 

 

D E T I    D O     10   R O K O V

MM - MARTINKOVÁ Monika

EK- Krejčíová Ema

JE- Jedináková Eva

MM 1-Po         17.00-18.30   Albert, Motýľ,Štofan, Naď   

MM 2-Štv       17:00-18:30    Korim, Naď, Šesták,Štofan

M M3-Pi         18:30-20:00    Albert,Motýľ, Korim, Šesták

Pohybovka:       pondelok,  resp.streda  17.00-18.00 podľa rozpisu

 

EK1-Ut    17.00-18.30   Mihalovičová, Kandrová, Piňková,Daňková

EK2-Štv  17.30-19.00   Kandrová, Stanková,Daňková,Becková

EK3-Pi    17.00-18.30   Mihalovičová, Piňková, Becková,Stanková……DRANaM !!!

Pohybovka:       pondelok  17.00-18.00

 

Ek4/Je4-So       9.00-10.30

Štofan, Naď, Motýľ, Becková, Daňková, Stanková, Kandrová

MM4/Je5- Ne   13.30-15.00

Šesták,Korim,Albert,Mihalovičová,Piňková,Žiaková ,Urbanová

 

JE1 Po   17.00-18.30    Rišiaňová,Žiaková,Urbanová,Gay

JE2  Ut  18.30-20.00    Šteinerová,Janáčiková,Urbanová,Gay

JE3  Pi   17.00-18.30   Šteinerová,Rišiaňová,Žiaková,Janáčiková

Šteinerová,Rišiaňová,Janáčiková aj v MJ

Pohybovka: streda 17.00-18.00

 

JE   –  Eva JEDINÁKOVÁ

Šteiner, Klobušník, Lorinc,N.Jedináková

 JE6  Pondelok   14.00-15.30    Kež.

 JE7  Štvrtok      14.30-16.00    Kež.

         Piatok        16.00-17.00     pohybovka ZŠ

JE 8  Nedeľa      15.00-16.30     Kež. 

PJ   –  Patrícia  JEDINÁKOVÁ

PJ1 Ut  14.30-16.00    M.Priesterová,L.Jeniková,I.Tajtáková,T.Fialová

PJ2  Pi  15.30-17.00   M.Priesterová,L.Jeniková,I.Tajtáková,T.Fialová

PJ3 Ne 15.00-16.30    M.Priesterová,L.Jeniková,I.Tajtáková,T.Fialová 

Pohybovka:   pondelok 17.00-18.00

       

FR František RUŠČIN… poplatok 98 € /88+10/

Bérešová, J.Becková, Lišková ,Pučanová

Pondelok    15.00-16.30       Kež.

Streda         15.00-16.00       Kež.

Piatok         16.00-17.00       pohyb ZŠ

Sobota        10.30-12.00       Kež.

4

JM Janko MARTINKO, La.Kozmová

Nguyen Hoang Hai/Daniel/,Y Nhi Sofia Than,N. Mullerová,D.Šimková

R.Biznár,V.Lučkai,M.Šimunská,D.Trojčák

JM1  Str.16.00-17.00   Kež.

JM2  Pi  18.30-20.00   Kež. …pohybovka1/2 h v rámci tréningu

JM3 Ne  13.30-15.00   Barca…pohybovka1/2 h v rámci tréningu

 

Zvýšená „Pohybová a kondičná priprava“:  P o v i n n á…odsúhlasená rodičmi

Pod vedením R.RUŠČINA aj J.MARTINKA

 

 Pondelok :17:00- 18:30     Sura,Naď,Krajčí,Jerlija,Michalík,Zaicová,Z.Kalašová,

Veľká telocvičňa   RF          Ivan,Brejžek,Gross

 

Utorok :17:00- 18:00          Sura,Naď,Krajčí,Jerlija,Michalík,Zaicová,Z.Kalašová,

Malá telocvičňa    RF           M.Martinková,Kolodžejová,Ivan

 

Streda:17:00- 18:30            Z.Kalašová,M.Martinková,Kolodžejová,Madej,Kozmová,Brejžek

Veľká telocvičňa   RF         Gross,Cinkaničová,Martinková K.,Horváth,Rendek,Kolodžej

 

Štvrtok:17:00- 18:00          M.Martinková,Kolodžejová,Madej,Kozmová,Brejžek

Malá  telocvičňa    RF         Cinkaničová,Martinková K.,Horváth,Rendek,Kolodžej

 

Piatok k :17:00- 18:30        Sura,Naď,Krajčí,Jerlija,Michalík,Zaicová,Ivan,Madej,Kozmová

Veľká telocvičňa RF,JM     Gross,Cinkaničová, Martinková K., Horváth,Rendek,Kolodžej

 

Sobota   8:00-9.00      Gymnastika         A…parny týždeň,       B…neparny týždeň

            13:00-14.00     Horolezectvo       B…parny týždeň,       A….neparny týždeň

 

A skupina: Sura,Naď,Krajčí,Michalík,Jerlija,Zaicová,Z.Kalašová ,M.Martinková,Kožiak

Bskupina:Ivan,Madej,Brejžek,Kozmová,K.Martinková,Kolodžejová

Kolodžej,Rendek,Horváth,Gross,Cinkaničová

  

 

ROZPIS POHYBOVIEK: PRE ostatné deti pod vedením JM….povinné:

 

 Pondelok :17:00- 18:00    

Veľká telocvičňa  JM 

Bencová,Juríková,Fedáková,Surový,Becková,Daňková,Mihalovičová,Kandrová,Priesterová,

Jeníková,Tajtáková,Fialová,Korim,Šesták,Piňková

 

Streda     :17:00- 18:00

Veľká telocvičňa   JM

Maruščáková, Jakal, Gajdošíková, Stolárová, Lábaj, Kožiak,

Maruščák, Šteinerová, Rišiaňová,Žiaková,Urbanová, Janáčiková,Štofan, Naď

                              

Piatok :16:00- 17:00   Školička, Prípravka skupiny Je6-8, RF1-3, JM1-3….deti do 8r.   

Veľká telocvičňa   JM,RF

 

Kvôli zvýšeniu hodín pohybovej a kondičnej prípravy rebríčkových  hráčov a

nedostatku kapacít , nesúťažní hráči a hráči, ktorí v minulosti nechodili na pohybovku nie sú zaradení do pohybovej prípravy cez zimu ! .Ď.

 

Urdzíková,Straková,Pronina,Dobríková,K.Kalašová,Seliga,Vasilisková,Ambrózová,

Mullerová,Feketeová ošg,Jaškiv ošg,Stolárová,Tink,Onofrej

 

 

Školička: P. Jedináková, M.Galajda

všetko Kežmarská  poplatok 45,00 €/mes.

 

 E.Lučkai,T.Fedák, A.Urbán,E.Karalyos, R.Farkaš, J.Priesterová, R.Keteržabek, S.Sipčák,

 M.Širko, Adamčík Lukáš…    

  Str.         17.00-18.00      Kež.

  Piatok    16.00-17.00       pohyb ZŠ

  Ne          16.30-17.30      Kež.

 

PRÍPRAVKA  2019-20  všetko Kežmarská  poplatok  55,00 €/mes.

Tréneri :  P.Jedináková ,M.Galajda

T.Ščerbák, F.Kužma, Š.Mačanga,V.Števko, M.Arpin

H.Vasiľáková,E.Papačová,E.Minarčiková,S.Horvátová,S.Tokárová....

 

Str       18:00-19:30    Kež

Pi        16:00-17:00    pohybovka  ZŠ !!!

Ne       17:30-19:00    Kež                                                      

 

 

OZNAMY :

 

Pohybová   príprava   pre  všetkých  členov   klubu  bude  prebiehať v telocvični  ZŠ Kežmarská 28  pod  vedením kondičného trénera Fr. RUŠČINA a Jána MARTINKA  v  dňoch   podľa  rozpisu  .

 

Kondičná príprava bude prebiehať , ale len pre vybraných hráčov viď.rozpis

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRÉNINGOVÉ  SKUPINY , TRÉNERI   A  TRÉNINGOVÉ  DNI

 

Od 2.septembra 2019 …….do 29.9.2019

 

 Ml.žiaci, star.žiaci a dorastenci  do 15.septembra!!!...tenis

Deti do 10 rokov do 22.septembra !!!..tenis

Po týchto termínoch pre jednotlivé kategórie do konca septembra sú  každý deň Po-Pi…..namiesto tenisu POHYBOVKY stále

od 16.30-18.00 hod.

Každý hrač by mal absolvovať min .3x do týždňa pohybovku

 

 

 

 

 
 
 

TRÉNINGOVÉ  SKUPINY , TRÉNERI   A  TRÉNINGOVÉ  DNI