Tenisový klub Mladosť

Aktuálne
*** titul halového Majstra Slovenska 2020 v dvojhre Peto Naď aj v štvorhre spolu s M.Krajčím*** *** titul halového Majstra Slovenska 2020 v dvojhre Peto Naď aj v štvorhre spolu s M.Krajčím***

OZNAM PRE RODIČOV TKM

Od 27.apríla 2020 začína tréningový proces vid ROZVRH  

Vážení rodičia,

Vzhľadom na súčasnú mimoriadnu zdravotnú situáciu na Slovensku a hlavne, že od 13.3.2020 je zakázané športovať, ale aj trénovať v športových zariadeniach –zakrytých aj otvorených.

Aby náš klub sa nedostal do platobnej neschopnosti Vás žiadame o nasledovné:

1,aby každý člen klubu mal  zaplatený aspoň 50%  poplatku za mesiac MAREC 2020

2, aby každý člen klubu mal vyplatenú druhú polovičku klubového poplatku 2020

3., aby každý člen klubu  uhradil  paušál   á 50 eur  .......za mesiace APRÍL, /....MÁJ,JÚN.../

 do15. dňa v mesiaci s tým,že každý si tvorí kredit na obdobie ,keď  sa už bude dať trénovať.

4. Keďže od 13.3.2020 sa nekonali ani individuálne tréningy v hale, ich finančná hodnota taktiež bude tvoriť kredit pre hráča do budúcna.Kto si nevyčerpal náhradné termíny do 13.3.2020 tie prepadávajú.

Finančné prostriedky v bode 3, budú použité na nevyhnutný tlmený chod klubu –hlavne nevyhnutné réžijné náklady klubu.

Zároveň by sme vás radi poprosili o príspevok 2% z dane , tlačivá a idetifikačné údaje klubu sú na web stránke www.tkmladost.sk. Vyplnené tlačivá možte doniesť predsedovi klubu /po telefonickom kontakte/ ,ktoré odnesieme  my na daňový úrad.

Toho času pripravujeme vonkajšie dvorce,aby v prípade uvolnenia opatrení , klub mohol naplno trénovať.Zároveň pripravujeme jarný rozvrh,ktorý  v prípade potreby bude okamžite zverejnený a poslaný mailom každému hráčovi TKM.

Ďakujeme za pochopenie nami navrhnutých opatrení a dúfame,že táto situácia nebude dlho trvať.

Každému prajeme veľa zdravia a príjemné Veľkonočné sviatky.

                                                                                                    Ing.Peter Jedinák

                                                                                                    Predseda TKM